Skip to main content

مطالعات ادبیات تطبیقی

این نشریه از تاریخ 1389/10/01 دارای رتبه علمی-ترویجی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
قطع
کتابی
دوره انتشار
فصلنامه
تاریخ انتشار
..........
وابسته به
دانشگاه آزاد جیرفت
تلفن
2413404-0348
دورنگار
..........
آدرس اینترنتی
http://clq.iranjournals.ir/
صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول
دکتر مهدی ممتحن
سر دبیر
دکتر بهرام مقدادی
هیئت تحریریه
دکتر سیدجعفر حمیدی، دکتر میرجلال الدین کزازی، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر محمود شکیب، مهدی ممتحن، دکتر حسین ملانظر، دکتر سیدسعید فیروزآبادی، دکتر عبدالحسین فرزاد
مدیر اجرایی
دکتر مهدی ممتحن
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
comparative-literature@yahoo.com
کد ISSN
..........
آدرس
جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر مجله ادبیات تطبیقی
صندوق پستی
تاریخ ثبت در پایگاه
1388/10/30