Skip to main content

تحقیقات حقوقی

این نشریه از تاریخ 1386/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

بهار تا زمستان 1380 - شماره 33 و 34