Skip to main content

بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش مادران در کاهش اختلالهای رفتاری کودکان انجام شد.در این پژوهش‌ 27 کودک دارای اختلال رفتاری در گستره سنی 7 تا 11 سال از مدارس ابتدایی دخترانه ارامنه تهران توسط پرسشنامه‌های‌ ارزیابی رفتاری راتر،فرم والدین و فرم معلم انتخاب شده و مادران آنان پس از همتاسازی متغیرهای سن،تحصیلات و وضعیت اقتصادی-اجتماعی به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی(9 نفر)،پلاسیو(8 نفر)و گواه(10 نفر)جای‌ گرفتند.گروه آزمایشی طی 8 جلسه آموزشهای پیرامون افزایش رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب در کودکان‌ دریافت نمودند.گروه پلاسیو در پنج جلسه با شرایط مشابه اما بدون محتوای آموزشی شرکت جستند.در فاصله دو ماه از آغاز جلسات،ارزیابی مجدد انجام شد.نتایج نشان داد که نمرات به دست آمده در پس آزمون گروه آزمایشی نسبت به‌ نمرات گروه پلاسیو و گواه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.در آزمونهای ارزیابی رفتاری فرم والدین این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بوده است به بیان دیگر نتایج آماری نشان‌دهنده تأثیر آموزش مادران در کاهش اختلالات رفتای کودکان‌ بوده است.

کلیدواژه ها : آموزش والدین ،اختلالهای رفتاری ،کودکان

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.