Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه هوش عاطفی با رهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارائه الگو

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 32 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 201 تا 216)

کلیدواژه ها : تعارض ،راهبردهای مدیریت تعارض ،هوش عاطفی ـ

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای مدیریت تعارض ،مدیران آموزشی ،مدیریت تعارض در مدیران ،راهبردهای مدیریت ،انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض ،مدیران آموزشی و اجرایی ،تعارض در مدیران آموزشی ،تعارض در سطح آلفا ،سابقهء خدمت با هوش ،انتخاب راه‌برد کنترل ،راهبردهای مدیریت تعارض رابینز ،راه‌برد عدم مقابله ،خدمت با هوش عاطفی ،مدیریت تعارض در سطح ،راه‌برد کنترل و عدم مقابله ،اجرایی ،میزان هوش عاطفی ،راه‌برد کنترل همبستگی ،انتخاب راهبردهای مدیریت ،رابطهء هوش عاطفی ،انتخاب راه‌برد ،سابقهء خدمت ،هوش عاطفی مدیران ،اجرایی دانشکده‌های تربیت‌بدنی ،راه‌برد کنترل ،پرسشنامه‌های هوش عاطفی ،ارتباط معنی‌داری مشاهده ،معنی‌داری ،هوش عاطفی ،مدیریت تعارض

هدف از تحقیق حاضر توصیف هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و اجرایی دانشکدة و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور, تعیین رابطة بین آنها و مقایسة این متغیرها در بین آزمودنی ها و ارائة الگو بود. اطلاعات لازم به وسیلة پرسشنامه های هوش عاطفی شرینگ, پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی مدیران گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش عاطفی و انتخاب راهبرد کنترل همبستگی معنی دار منفی وجود دارد (4439/0 - = r, 0001/0P<). بین هوش عاطفی و انتخاب راهبرد راه حل گرایی همبستگی معنی دار مثبت مشاهده شد (4258/0=r,0001/0P<). بین هوش عاطفی و راهبرد عدم مقابله هیچ گونه همبستگی مشاهده نشد. بین مدیران با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکترا و مدیران آموزشی با اجرایی از نظر میزان هوش عاطفی و انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض تفاوت معنی داری مشاهده نشد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.