Skip to main content

نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی)

در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می‌شود و موفقیت یک سازمان به توانایی‌اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.به علاوه،یکی از قابلیت‌های مهم سازمانی که می‌تواند به سازمان‌ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای‌ آنها در مقایسه با سازمان‌های دیگر«مزیت سازمانی پایدار»ایجاد کند،سرمایه اجتماعی است.از این‌رو،هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودروساز ایرانی است.روش تحقیق،توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شرکت‌های‌ مورد مطالعه بودند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در این دو شرکت بین سرمایه اجتماعی‌ و سرمایه فکری شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت واضح‌تر،با افزایش سرمایه‌ اجتماعی،سرمایه فکری شان در ابعاد انسانی،ساختاری و رابطه‌ای افزایش یافته است.

کلیدواژه ها : سرمایه فکری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطه‌ای ،سرمایه اجتماعی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.