Skip to main content

عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران

در نظریه‌هایی که اخیرا در زمینه رشد اقتصادی ارائه شده است، بر عواملی عمانند تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه انسانی، تأکیدی خاص شده است و می‌توان با توجه همزمان به درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه آموزشی در مدل رشد، به طرح مسئله سنجش میزان توانایی اجتماعی برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پرداخت. در این مقاله با تأکید بر مبنای نظری مدل‌های رشد، به مطالعه پیرامون شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، پرداخته شده، و برای دستیابی به هدف مطالعه، با تکیه بر آمارهای سری زمانی و همچنین کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، تابع تولید و مدل رشد در مقیاس کلان و همچنین تابع تولید در بخش صنعت، برآورد شده است.نتایج مطالعه، نشان می‌دهد که انباشت سرمایه پژوهشی و نیز آموزشی در همه مدل‌های برآورد شده در سطح کلان از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در ایران است، تأیید عاملیت سرمایه انسانی، تحقیق و پژوهش و سرمایه فیزیکی در همه مدل‌های برآورد شده و نشان دهند تقدم دو عامل سرمایه انسانی و تحقیق و پژوهش بر سرمایه فیزیکی در آن مدل‌هاست.

کلیدواژه ها : ایران رشد اقتصادی ،عامل مؤثر ،مدل‌های رشد درونزا ،مدل اقتصادسنجی

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.