Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاييز 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (32 صفحه - از 81 تا 112)

کلیدواژه ها : ایران ،اقتصاد تورم ،کسری بودجه ،درآمدهای مالیاتی ،اثر پاتیکین

کلید واژه های ماشینی : کسری بودجه ،تورم بر کسری بودجه ،اثرات تورم بر کسری ،کسری بودجه دولت ،درآمدهای مالیاتی ،کسری بودجه بر تورم ،کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی ،درآمدهای حقیقی مالیاتی ،اثرات تورم ،نرخ تورم ،اقتصاد ایران ،سیستم مالیاتی ،کشش قیمتی مخارج دولت نسبت ،کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی ،بودجه دولت ،دولت در اقتصاد ،وقفه‌های طولانی جمع‌آوری مالیات ،تورم در اقتصاد ایران ،درآمدهای مالیاتی حقیقی ،مالیاتی ،اثر تانزی ،وقفه‌های مالیاتی ،مخارج دولت ،تورم و کسری بودجه ،وقفه‌های جمع‌آوری مالیات ،اثرات کسری بودجه ،اثر پاتینکین ،مخارج دولت نسبت ،اثر تانزی و پاتینکین ،حقیقی

ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم، یکی از مهم‌ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی استفاده می‌کنند.هدف ین مقاله بررسی اثرات تورم بر کسری بودجه دولت ایران است. در اقتصاد ایران فزونی هزینه در برابر درآمدهای دولت ملموس است و همگام با این وضعیت روند استمرار تورم وجود دارد، اما چگونگی ارتباط این دو مقوله، جای بررسی دارد.مطالعاتی در خصوص اثرات کسری بودجه بر تورم در اقتصاد ایران انجام شده است، اما تاکنون مطالعات مربوط به اثرات تورم بر کسری بودجه از جامعیت لازم برخوردار نبوده است. در این بررسی از داده‌های آماری فصلی در مدل اقتصاد سنجی برای محاسبه کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی و کشش قیمتی مخارج دولت نسبت به سطح عمومی قیمتها استفاده شده است.این بررسی‌ها نشان می‌دهد که وقفه در دریافت مالیاتها، موجبات کاهش ارزش واقعی درآمدهای دولت بوده است. شایان توجه است که افزایش شاخص قیمتها افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی را در پی دارد؛ اما چون کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی کمتر از واحد است، سیستم مالیاتی نسبت به تورم بی کشش بوده و در نتیجه، از کارآیی لازم برخوردار نیست، لذا افزایش تورم از بعد مخارج، کسری بودجه‌ای دولت را تشدید می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.