Skip to main content

بررسی رابطه شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش به سنجش شفاف‌سازی اطلاعات ملی با رفتار سرمایه‌گذاران بورس اوراق‌ بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس‌ کشور انجام شده است.در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از مؤثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده‌ است.تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی،مقایسه زوج‌ها و تحلیل عملی یک‌طرفه استفاده شده است.تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است و تمامی این فرضیات در سطح 59 درصد مورد آزمون قرار گرفته‌اند.نتایج‌ نشان می‌دهد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه‌گذاران‌ بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می‌دهند.هم‌چنین نتیجه‌گیری شد که ادراک‌ سرمایه‌گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت‌شناختی آنها متفاوت است.

کلیدواژه ها : ابعاد شفافیت اطلاعات مالی ،افشای اطلاعات مالی ،حاکمیت شرکتی ،رفتار سرمایه‌گذار(تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری)

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.