Skip to main content
فهرست مقالات

باورهای فراشناختی و سلامت عمومی در دانشجویان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1388 - شماره 41 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 15 تا 20)

کلیدواژه ها : اطمینان شناختی ،باورهای فراشناختی ،باورهای مثبت ،کنترل ناپذیری و خطر ،نیاز به کنترل افکار ،سلامت عمومی ،دانشجو

کلید واژه های ماشینی : فراشناخت ،باورهای فراشناختی ،سلامت عمومی ،فراشناختی ،سلامت عمومی در دانشجویان ،باورهای فراشناختی و سلامت ،فراشناختی و سلامت عمومی ،باورهای فراشناختی با سلامت ،فراشناختی با سلامت عمومی ،وضعیت سلامت عمومی ،نمره‌ی فرد در مقیاس ،وضعیت سلامت روانی ،سلامت عمومی همبستگی مثبت ،باورهای فراشناختی از عوامل ،باورهای فراشناختی ولز ،وضعیت سلامت ،سلامت روانی ،فراشناختی کنترل‌ناپذیری و خطر ،نمرات افراد در ابعاد ،اختلالات روانی ،نمره‌ی فرد در عامل ،فراشناخت در اختلالات روانی ،افزایش باورهای منفی عمومی ،عامل فراشناختی کنترل‌ناپذیری ،ولز ،باورهای فراشناختی در دانشجویان ،اطمینان شناختی ،باور فراشناختی کنترل‌ناپذیری ،سلامت عمومی دانشجویان ،باورهای مثبت درباره‌ی نگرانی

مقدمه: فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم در برگیرنده ی دانش، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با سلامت عمومی دانشجویان انجام شده است. روش کار: تعداد 100 نفر (56 دختر و 44 پسر) از دانشجویان دانشکده ی روان شناسی دانشگاه آزاد کرج به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب و علاوه بر سئوالات دموگرافیک به پرسش نامه­ی باورهای فراشناختی ولز و کارترایت و پرسشنامه ی سلامت عمومی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها: بین نمرات افراد در مقیاس­های باورهای فراشناختی و سلامت عمومی همبستگی مثبت معنی­داری وجود داشت به عبارتی با افزایش نمره ی فرد در مقیاس فراشناختی، وضعیت سلامت عمومی وی بدتر می شد. هم چنین نمره ی کلی با نمرات افراد در ابعاد کنترل ناپذیری و خطر، باورهای ثبت درباره ی نگرانی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار رابطه ی معنی داری داشت (001/0P<) ولی با نمره ی عامل وقوف شناختی رابطه ی معنی­داری نداشت. بهترین پیش بینی کننده ی وضعیت سلامت عمومی، نمره ی فرد در عامل فراشناختی کنترل ناپذیری و خطر بود. نتیجه گیری: باورهای فراشناختی از عوامل موثر در وضعیت سلامت روانی هستند و می توان با تغییر فراشناخت­هایی که شیوه­های ناسازگارانه ی فکرات منفی را زیاد می­کنند و یا باعث افزایش باورهای منفی عمومی می گردند به بهبود وضعیت سلامت روانی دانشجویان کمک کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.