Skip to main content

مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت‌های سهامی،تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است.براین اساس،برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخش یاز اطلاعات‌ و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است.این‌ ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی،به خاطر وجود معوقات(مابه التفاوت بین‌ سود نقدی و سود تعهدی)و انگیزه‌هایی همچون انگیزش پاداش،هموارسازی‌ سود و مقررات‌گریزی،این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می‌آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه‌ها،اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل‌تر،دست به اعمال مدیریت سود بزند. در این تحقیق،مدیریت سود در قالب چهار فرضیه،در رابطه با پاداش مدیران، /پیش‌بینی پاداش و سود،هموارسازی سود و نظارت مراجع قیمت‌گذاری، بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون ویلکاکسون، ازمون شده است.براساس نتایج تحقیق و با در نظر گرفتن محدودیت در دسترسی‌ به اطلاعات مالی بعضی از شرکتهای جامعه آماری،مدیران،تمایل دارند تا در جهت افزایش پاداش خود به اعمال مدیریت سود در دوره‌های سودده و زیادده‌ شرکت،پرداخته و در دوره‌های سودده به هموارسازی سود بپردازند.

  • دانلود HTML
  •   
    دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.