Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سطح فلز سمی کادمیوم در شیرهای مصرفی شهر تهران به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی بدون شعله( A.A.S. (FL

نویسنده:

کلیدواژه ها :

فلزات سنگین ،کادمیوم ،شیر ،سمیت ،اسپکتروفتومتری جذب اتمی بدون شعله (LF)SAA

کلید واژه های ماشینی : بررسی سطح فلز سمی کادمیوم، کادمیوم، شیر، شیرهای مصرفی شهر تهران، روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی، سمی، اسپکتروفتومتری جذب اتمی بدون شعله، شیرهای مصرفی سطح شهر تهران، میانگین غلظت کادمیوم، کادمیوم در شیرهای مصرفی

فلزات سنگین از جمله کادمیوم از مهمترین سمومی هستند که از طرق مختلف چون آب،خاک و هوا در طبیعت گسترده شده، وارد چرخه غذائی می‌شوند.با توجه به اثرات تجمعی و زیان‌آور کادمیوم در بدن انسان که حتی در مقادیر اندک و تماسهای کم‌ باعث آسیبهای کلیوی،استخوانی و قلبی عروقی می‌گردد،تعیین مقدار آن در مواد غذایی بخصوص شیر که یکی از پر مصرف‌ترین‌ آنهاست،الزامی به نظر می‌رسد.لذا در این بررسی اقدام به اندازه‌گیری میزان این فلز در شیرهای مصرفی سطح شهر تهران شده‌ است. به منظور اجرای پروژه تعداد 180 نمونه شیر گاور کارخانجات توزیع کننده شیر و گاوداریهای اطراف تهران در هشت گروه‌ ( H,G,F,E,D,C,B,A )مورد آزمایش قرار گرفت. برای تعیین مقدار از روش جذب اتمی بدون شعله(1)بهره جستیم و داده‌های آماری با روش SSPS مورد بررسی قرار گرفت‌ که بالاترین میانگین غلظت کادمیوم مربوط به نمونه‌های گروه (mPP0/004)A چهار برابر حد استاندارد و کمترین میانگین مربوط به نمونه گروه (mPP0/001)G و حد استاندارد تعیین شد.مد مقادیر نیز از گروه B در حدود mPP 008/0 بدست آمد.علل‌ بالا بودن میانگین غلظت کادمیوم در نمونه‌های شیر نسبت به حد استاندارد می‌تواند به دلایل زیر باشد: 1-امکان آلوده شدن آب گاوداریها.2-امکان آلوده شدن غذای دامها.3-امکان ایجاد آلودگی در کارخانه بخصوص طی مراحل‌ بسته‌بندی.4-نزدیکی دامداریها به مراکز آلوده کننده صنعتی که بطور غیر مستقیم باعث آلودگی شیر دامها می‌شوند. با این گونه بررسیها می‌توان با تشخیص بموقع سموم در شیرهای مصرفی اقدام به پیشگیری و چاره‌جوئی اساس در رابطه با سلامت جامعه نمود.

خلاصه ماشینی: "بررسی سطح فلز سمی کادمیوم در فلزات سنگین از جمله کادمیوم از مهمترین سمومی هستند که از طرق مختلف چون آب،خاک و هوا در طبیعت گسترده شده، لذا در این بررسی اقدام به اندازه‌گیری میزان این فلز در شیرهای مصرفی سطح شهر تهران شده‌ برای تعیین مقدار از روش جذب اتمی بدون شعله(1)بهره جستیم و داده‌های آماری با روش SSPS مورد بررسی قرار گرفت‌ که بالاترین میانگین غلظت کادمیوم مربوط به نمونه‌های گروه (mPP0/004)A چهار برابر حد استاندارد و کمترین میانگین مربوط مد مقادیر نیز از گروه B در حدود mPP 008/0 بدست آمد. بالا بودن میانگین غلظت کادمیوم در نمونه‌های شیر نسبت به حد استاندارد می‌تواند به دلایل زیر باشد: 4-نزدیکی دامداریها به مراکز آلوده کننده صنعتی که بطور غیر مستقیم باعث آلودگی شیر دامها می‌شوند. کادمیوم و چند فلز دیگر را در شیر بررسی‌ آلمان میانگین غلظت این فلز را در شیر و کادمیوم در شیر،بر روی 180 نمونه شیر تمامی غلظتهای کادمیوم با استفاده از رابطه ذکر شده،بر حسب mPP بدست آمدند. جدول 1-توزیع فراوانی فلز کادمیوم در شیرهای تحت مطالعه(تهران 1374)بحث نمونه‌های این گروه محسوب می‌شود. از میان کلیه نمونه‌های جمع‌آوری شده، میانگین کادمیوم در شیرهای گروه H و نیز نمودار 1-مقایسه میانگین غلظت کادمیوم در تمام نمونه‌های شیر و مقایسه آنها با استاندارد. ( doM یا xaM )این فلز در شیر می‌توان به‌ نمودار 2-مقایسه ماکزیمم کادمیوم موجود در نمونه‌های شیر در این پروژه دسته‌بندی دیگری نیز کادمیوم در برخی نمونه‌های شیر متعلق به‌ نمودار 3-مقایسه میزان کادمیوم در شیرهای بسته‌بندی شده و غیر بسته‌بندی شده."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.