Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه لگنهای زن و مرد ایرانی به روش رادیوگرافی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

مهر و آبان 1378 - شماره 17 (7 صفحه - از 26 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : قطر عرضی تنگه فوقانی ،فاصله بالاترین نقطه ستیغ‌های ،لگن ،مرد ایرانی به روش ،لگنهای زن و مرد ،ارتفاع مفصل ساکروایلیاک ،نقطه ستیغ‌های ایلیاک راست ،قطر مایل تنگه فوقانی ،مفصل ساکروایلیاک ،زن و مرد ایرانی ،زنان و مردان ،ساکروم ،لگنهای زن ،تنگه فوقانی ،کلیشه‌های رادیوگرافی ،روش رادیوگرافی ،لگنهای افراد ایرانی ،علوم پزشکی ،ستیغ‌های ایلیاک راست ،مردان ایرانی ،فوقانی ،پوبیس ،پزشکی قانونی ،ویژگیهای مورد بررسی زنان ،ویژگیهای کمی لگنهای زن ،خار ،عرض ساکروم ،ارتفاع سمفیز پوبیس ،قطر عرضی ،زاویه زیر پوبیس

مقدمه و اهداف:با توجه به اهمیت تشخیص جنسیت قانونی و سایر علوم پزشکی و با آگاهی از فقدان مطالعه بر روی لگنهای افراد ایرانی،در این تحقیق ویژگیهای کمی لگنهای زن و مرد ایرانی به روش رادیوگرافی بررسی و مقایسه شد. روش تحقیق:مطالعه بر روی کلیشه‌های رادیوگرافی 60 نفر از مراجعه کنندگان زن و 120 نفر از مردان مراجعه کننده به بخش‌ رادیولوژی بیمارستان آیت‌الله طالقانی تهران انجام شد.نمونه‌ها دارای خصوصیات ذیل بودند: 1-افراد مورد بررسی،بیماری و اختلال دستگاه عضلانی اسلکتی نداشتند.2-دامنه سنی افراد بین 40-25 سال بود.3-کلیشه‌هایی‌ در نمای قدامی خلفی استاندارد گرفته شده بودند و لندمارکهای استخوانی کاملا مشخص بود.بعدهای اندازه‌گیری شده عبارتند از:1-قطر عرضی تنگه فوقانی،2-قطر مایل تنگه فوقانی،3-قطر بین دو خار ایسکیوم،4-بزرگترین قطر سرفمور،5-فاصله‌ بالاترین نقطه ستیغ‌های ایلیاک راست و چپ،6-زاویه زیر پوبیس،7-ارتفاع سمفیز پوبیس،8-قطر دیسک پوبیس،9-طول‌ ساکروم،10-عرض ساکروم،11-فاصله بین دو خار خاصره قدامی-فوقانی،12-ارتفاع مفصل ساکروایلیاک. میانگین و انحراف معیار ویژگیهای مورد بررسی زنان و مردان،بطور جداگانه مشخص گردید و به روش آماری‌ tneduts deriaP nU تجزیه و تحلیل آماری شدند.05/0> eulavP معنی دار تلقی شد. یافته‌های پژوهش:در اکثر ویژگیهای مورد بررسی اختلاف معنی‌دار آماری بین زنان و مردان با 0001/0> P مشاهده شد.این‌ ویژگیها عبارت بود از:قطر عرضی تنگه فوقانی،قطر مایل تنگه فوقانی،قطر بین دو خار ایسکیال،بزرگترین قطر سر فمور،فاصله‌ بالاترین نقطه ستیغ‌های ایلیاک راست و چپ،زاویه زیر پوبیس،ارتفاع مفصل ساکروایلیاک. بر اساس یافته‌های این تحقیق،می‌توان نتیجه گرفت که بین برخی از بعدهای لنگهای زن و مرد ایرانی تفاوت معنی‌دار آماری‌ وجود دارد که بر اساس آن می‌توان از روی کلیشه‌های رادیوگرافی به تعیین جنسیت پرداخت،هر چند به دلیل تفاوتهای نژادی‌ نتایج حاضر هم خوانی کامل با مطالعات مشابه خارجی ندارد مانند:فقدان تفاوت معنی‌دار آماری بین طول و عرض ساک

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.