Skip to main content
فهرست مقالات

آثار عصبی- رفتاری مواجهه با سیانور در کارگران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 33 (8 صفحه - از 6 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : سیانور ،سیانور در کارگران آلوده ،سیانور در کارگران ،مواجهه با سیانور ،کارگران آلوده غیر سیگاری ،میکروگرم در میلی‌لیتر ،سطح سرمی سیانور ،سطح سیانور در خون ،میلی‌لیتر در غیر سیگاریهای ،تماس با سیانور ،آلودگی با سیانور ،سطح سیانید در سرم ،غیر سیگاری ،آلودگی به سیانور ،میلی‌لیتر در مقایسه ،سیانور در خون ،سطح سرمی ،آلوده ،سیانید ،سیانید در سرم ،سیگاریهای گروه شاهد ،نمونه‌های سیگاری مورد مطالعه ،گروه شاهد ،غیر سیگاریهای ،میلی‌لیتر ،کارگران آلوده ،آزمون شخصیت ،میکروگرم ،سیگاری مورد مطالعه ،سطح سیانور

زمینه: سیانور یک ماده شیمیایی پرمصرف صنعتی، یک آلاینده اصلی زیست محیطی و یک عامل مهم خفگی ناشی از مسمومیت است که مواجهه با آن از راه های استنشاق، بلع و تماس پوستی رخ می دهد. روشها: در این مطالعه 56 کارگر مرد چند کارخانه ناحیه حلوان که در مواجهه با املاح سیانور بودند بررسی شدند. میانگین سنی آنها 9.93 ± 31.81 سال و میانگین مدت زمان تماس با سیانور در آنها 2.5± 12 سال بود. پنجاه و نه مرد که با سیانور تماس نداشتند و میانگین سنی آنها 9.51± 30.33 سال بود به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. ارزیابی گروه مورد بررسی با استفاده از یک پرسشنامه فردی، معاینه پزشکی، آزمون روان سنجی و مطالعات آزمایشگاهی انجام شد. یافته ها: در ارزیابی روان سنجی تغییرات در نتیجه کل آزمونهای عددی آزمون مشابهت، آزمون نماد عددی، آزمون سعی و خطا و آزمون سرعت پسیکوموتور از لحاظ آماری قابل توجه بودند. به علاوه، تغییرات در آزمون شخصیت، گرایش به نوروز و ارتکاب جرم هم از نظر آماری قابل توجه بود. سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده ای که سیگاری هم بودند معادل 1÷0.63=0.15 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با 0.004 ± 0.086 در سیگاری های گروه شاهد بود و اختلاف آنها از نظر آماری مهم و معنی دار بود. از طرف دیگر سطح سرمی سیانور در کارگران آلوده غیر سیگاری 0.9± 0.40 میکروگرم در میلی لیتر در مقایسه با 0.06±0.9 میکروگرم در میلی لیتر درغیر سیگاریهای گروه شاهد بود. این اختلاف هم از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه کارگرانی که احتمال آلودگی با سیانور دارند باید لباس محافظ بپوشند و اقدام های حفاظتی برای کاهش مواجهه مستقیم با سیانور را انجام دهند

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.