Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه صفات شخصیتی با مشتری گرایی و ارزیابی عملکرد کارکنان خدماتی

نویسنده: ؛

تابستان 1383 - شماره 5 (22 صفحه - از 113 تا 134)

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی عملکرد ،صفات شخصیتی کارکنان خدماتی ،مشتری‌گرایی ،ارزیابی عملکرد کارکنان خدماتی ،بررسی رابطه صفات شخصیتی کارکنان ،کارکنان خدماتی با مشتری‌گرایی ،مشتری‌گرایی و ارزیابی عملکرد ،رابطه صفات شخصیتی ،صفات شخصیتی ،مشتری‌گرا ،شخصیتی با مشتری‌گرایی ،رابطه صفات شخصیتی کارکنان ،صفات شخصیتی کارکنان ،ارزیابی عملکرد کارکنان ،کارکنان خدماتی ،بررسی رابطه صفات شخصیتی ،کارکنان خدماتی با ارزیابی ،وظیفه‌شناسی ،رفتارهای مشتری‌گرا ،صفات شخصیتی و ارزیابی عملکرد ،عملکرد شغلی ،عملکرد کارکنان ،مشتری‌گرایی کارکنان خدماتی ،خدمات ارایه‌شده به مشتریان ،مشتری‌گرایی با ارزیابی عملکرد ،وجود رابطه معنادار ،مشتری‌گرایی و عملکرد خدماتی ،شخصیتی کارکنان ،رابطه معنادار ،براون

عملکرد موفق هر کسب و کاری در بازار پیچیده کنونی به عوامل مهمی همچون‌ مشتری‌گرایی و مدیریت عملکردسازمان بستگی دارد.همچنین حساسیت نقش‌ کارکنان و رفتارهای آنها در تعیین کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان به ویژه در صنعت هتلداری بیانگر اهمیت به کارگیری صحیح منابع انسانی در این صنعت‌ می‌باشد.با توجه به تاکید متخصصان بر امکان پیش‌بینی رفتارهای مشتری‌گرا و عملکرد مطلوب کارکنان از طریق صفات شخصیتی آنها،این پژوهش به بررسی‌ رابطه صفات شخصیتی کارکنان خدماتی با مشتری‌گرایی و ارزیابی عملکرد آنان در هتل‌های سه ستاره به بالا در شهر تهران پرداخته است.روابط بین متغیرها نیز از طریق تحلیل همبستگی آزمون شده است.نتایج حاکی از وجود روابط معنادار بین‌ برخی از صفات شخصیتی،مشتری‌گرایی و ارزیابی عملکرد می‌باشد.در نهایت با استناد به مرور ادبیات و یافته‌های حاصل از این پژوهش،چنین نتیجه‌گیری شد که‌ صفات شخصیتی کارکنان خدماتی پیش‌گویی کننده‌های معتبری از مشتری‌گرایی و عملکرد خدماتی آنان است.بر این اساس به مدیران هتلها پیشنهاد می‌شود برای‌ مشاغل خدماتی(مثل پذیرشگری و میزبانی)افرادی را به کار گمارند که از نظر شخصیتی استعداد انجام آن شغل را دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.