Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مسأله حمل در فلسفه اسلامی

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : حمل شایع ،هوهویت در باب قضایا ،حمل اولی ،اولی ،هوهویت ،شی‌ء ،وجود ذهنی ،ذهنی ،شایع ،شایع صناعی ،اتحاد در وجود ،مصداق مفهوم محمول ،شی‌ء در وجود ذهنی ،موضوع و محمول ،معدوم مطلق ،شی‌ء علی شی‌ء ،باب قضایا ،حمل لوازم ماهیت ،لاثابت در ذهن ،مفهوم محمول ،نظریة وجود ذهنی ،مطلق اتحاد ،ذاتی باب ،شی‌ء هم جوهر ،حمل و هوهویت ،صدرالدین شیرازی اسفار ،حمل شی‌ء ،نوعی اتحاد در وجود ،ذاتیات شی‌ء ،اتحاد دو امر

‌ نویسنده‌ در ابتدا به‌ طرح‌ مسألة‌ شناخت‌ می‌پردازد و اینکه‌ با عنایت‌ به‌ ضرورت‌ تلاش‌ عقلی‌ و فلسفی‌ برای‌ حل مسائل‌ مربوط‌ به‌ شناخت‌ هستی‌ در اولین‌ گامها با این‌ سؤال‌ مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ آیا عقل‌ بشر توان‌ حل این‌ مسائل‌ را دارد یا خیر؟ سپس‌ به‌ دلیل‌ مقام‌ ویژة‌ حمل‌ در فلسفه‌، آن‌ را مطرح‌ و یکی‌ از امهات‌ مسائل‌ فلسفة‌ اسلامی‌ به‌ شمار می‌آورند و قائلند به‌ اینکه‌ بدون‌ حمل‌ حمایت‌ از واقعیات‌ هستی‌ امکان‌پذیر نیست‌. در ادامه‌ به‌ حقیقت‌ حمل‌ می‌پردازند که‌ حمل‌ در حقیقت‌ ملاک‌ وحدت‌ و یگانگی‌ بین‌ دو مفهوم‌ متغایر است‌ و هوهویت‌ در باب‌ قضایا چیزی‌ جز حمل‌ نیست‌. نویسنده‌ در پایان‌ به‌ تقسیمات‌ حمل‌ و معانی‌ مختلف‌ آن‌ و پاسخ‌ به‌ شبهات‌ مطرح‌ شده‌ در این‌ زمینه‌ می‌پردازد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.