Skip to main content
فهرست مقالات

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

نویسنده: ؛

تابستان 1382 - شماره 19 (20 صفحه - از 3 تا 22)

کلیدواژه ها : خسارت ،تأدیه ،عدم انجام تعهد ،عدم تأدیة دین ،عدم انجام قرارداد

کلید واژه های ماشینی : خسارت تأخیر تأدیه ،مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها ،تأخیر تأدیه ،مطالبة خسارت تأخیر تأدیه ،خسارت تأخیر ،تأدیه ،تأخیر ،مطالبة خسارت تأخیر ،تأخیر تأدیه در بانک ،خسارت تأخیر تأدیة ،تأخیر در تأدیة دین ،زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه ،بررسی خسارت تأخیر تأدیه ،اسکناس ،مورد تأدیة وجه نقد ،قدرت خرید ،وجه نقد ،تأدیة ،خسارت حاصله از عدم ،مطالبة ،جبران خسارت ،تأدیة دین ،تأدیة وجه نقد ،قانون مدنی ،مدیون ،اخذ خسارت تأخیر تأدیه ،قانون آیین دادرسی مدنی ،مادة ،تأخیر در پرداخت ،ارزش پول

خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کرده‌اند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.