Skip to main content
فهرست مقالات

نقش معاویه در تضعیف حوزه خلافت امیرمؤمنان (ع)

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : معاویه ،تضعیف امنیت حوزه خلافت امیر ،حوزه خلافت امیر ،امنیت حوزه خلافت امیر ،معاویه در تضعیف ،نقش معاویه در تضعیف ،ابو اسحاق ابراهیم ثقفی ،معاویه در تضعیف امنیت ،تضعیف امنیت حوزه خلافت ،خلافت امیر ،مکه ،مصر ،امنیت حوزه خلافت ،کوفه ،حوزه خلافت ،شام ،شهرهای حوزه خلافت علی ،بصره ،ابو اسحاق ثقفی ،امنیت ملی ،ابو اسحاق ابراهیم ،ابو اسحاق ثقفی کوفی ،معاویه در جنگ ،ابو اسحاق ،حوزه خلافت علی ،نقش معاویه ،مکه و بصره ،مردم کوفه ،پیشین ،ابراهیم ثقفی

امیر مؤمنان نامید و با تحریک برخی اصحاب‌ رسول الله(ص)آنان را شایسته خلافت‌ معرفی کرد و به شورش علیه آن حضرت‌ دعوت نمود.وی همچنین طرح براندازی‌ خلافت امیر مؤمنان(ع)را از راه جدایی‌طلبی‌ دنبال کرد که در مورد مصر موفقیت حاصل‌ کرد ولی درباره مکه و بصره توفیقی نیافت. 3-راه‌های نظامی:معاویه در جنگ‌ صفین،پیکاری فرسایشی را به‌ امیر مؤمنان(ع)تحمیل کرد.وی پس از آن‌ که تلفات بسیار و شکست‌های سختی‌ متحمل گردید.هنگامی که فرجام سپاه خود را شکست و نابودی احساس کرد به نیرنگ‌ و توطئه دست یازید و در این راه با همکاری‌ اشراف قبایل کوفه که خواهان حفظ موقعیت خود بودند پیمان صلحی را بر علی(ع)تحمیل نمود و نام امیر مؤمنان را در پیمان صلح از همراه نام آن حضرت حذف‌ کند. 4-جنگ و گریزهای پراکنده:معاویه‌ توطئه دیگری که علیه امنیت حوزه خلافت‌ امیر مؤمنان(ع)در پیش گرفت،فرماندهان‌ نظامی خونریز و سنگدل خود را به صورت‌ پراکنده و جنگ و گریز به مناطق تحت‌ تصرف امام علی(ع)فرستاد تا آنان به کشتار و غارت هواداران آن حضرت بپردازند. اهداف معاویه از این یورش‌های‌ ناجوانمردانه عبارت بود از: الف-کشتار شیعیان علی(ع)تا نیروی‌ نظامی آن حضرت ضعیف گردد. 2Lب-برهم زدن امنیت و آرامش شهرهای‌ حوزه خلافت علی(ع)تا مردم خواهان‌ برقراری امنیت شوند.در این صورت در انظار مردم معاویه شایستگی چنین کاری را داشت. ج:ایجاد رعب و وحشت تا افراد ترسو و بی‌تفاوت و حسابگر به سوی معاویه جذب‌ شوند به گونه‌ای که برخی کارگزاران آن‌ حضرت هنگامی که نتوانستند عدالت‌ علی(ع)را تحمل کنند به معاویه پیوستند. د:مشغول نگاه داشتن آن حضرت به جنگ‌ و گریزها تا نتواند سپاه نیرومندی را علیه‌ معاویه بسیج کند. هـ:تضعیف بنیه اقتصادی حوزه خلافت‌ امیر مؤمنان(ع)تا اهداف آن حضرت عملی نگردد. ظ:این غارت‌ها و کشتارهای فجیع اسباب‌ حزن و اندوه و در نتیجه بیماری جسمی‌ برای آن حضرت فراهم کرد به گونه‌ای که‌ مدتی نتوانستند در بین مردم حضور پیدا کنند. ح:تلاش برای کشاندن امام به نقض عهد پیمان صلح صفین تا بتواند امام را متهم کند.این مقاله بر آن است تا نقش معاویه در تضعیف امنیت حوزه خلافت امیر مؤمنان(ع) را با روش توصیفی-تحلیلی بررسی کند. امنیت دنیوی و سلامت اخروی یکی از پایه‌های اساسی معرفت دینی در اسلام و یکی از مقدس‌ترین آرزوهای بشر بوده‌ است.امیر مؤمنان(ع)هدف خود را از پذیرش حکومت برپایی اصلاح در شهرها و امنیت ستمدیدگان و اجرای حدود و مقررات الهی اعلام کرده است و امنیت‌ را عامل برپایی مقررات دین،گسترش دانش‌ و اصلاحات و توسعه دانسته است. با شروع خلافت امیر مؤمنان(ع)معاویه‌ سمبل اشرافیت جاهلی،تجاوز و استکبار و رهبر حزب جاهلی و اشرافی اموی طلقاء، رهبری مخالفان آن حضرت را بر عهده‌ گرفت و با تمام تلاش از راه‌های گوناگون‌ به مبارزه با علی(ع)پرداخت و امنیت حوزه‌ خلافت وی را تضعیف کرد،تا آن حضرت‌ را از اصلاحات اجتماعی،فرهنگی و سیاسی‌ باز دارد.شیوه‌های معاویه در این راه عبارت‌ بود از: 1-تبلیغات منفی:معاویه با جوسازی، دروغ و نیرنگ شایعه و اتهام تلاش‌ گسترده‌ای را برای تخریب شخصیت‌ علی(ع)نزد شامیان انجام داد. 2-شیوه‌های سیاسی:وی برای خود کارنامه‌ای درخشان پرداخت و خود را شایسته خلافت معرفی کرد و خود را

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.