Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی فصول بارشی ایران به روش تحلیل خوشه ای

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 18 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 1 تا 12)

کلیدواژه ها : تحلیل خوشه‌ای ،فصول بارش ،یاخته ،ناحیه بارشی فصلی

کلید واژه های ماشینی : شناسایی فصول بارشی ایران ،بارشی ایران به روش ،فصول بارشی ایران ،شناسایی فصول بارشی ،فصول بارشی ،تحلیل خوشه‌ای ،ناحیه بارشی با فصول ،بارشی ایران ،بارش ماهانه ،روش تحلیل خوشه‌ای ،ماهها در نواحی بارشی ،ایران به روش تحلیل ،نقشه هم بارش ماهانه ،ناحیه بارشی ،خوشه‌ای ،میانگین بارش ماهانه ،ضریب تغییرات سالیانه بارشی ،فصل بارشی ،نمودار خوشه‌ای ناحیه ،روش تحلیل ،ضریب تغییرپذیری ،ضریب تغییرات ،سپتامبر ،تغییرپذیری ماهانه ،مارس ،ماههای تابستانی نواحی ،میانگین بارش ،درصد بارش ،اقلیمی ،کم‌ترین بارش

پردازش 588 نقشه هم بارش ماهانه نیم قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که پنج ناحیه بارشی‌ با فصول تقریبا متمایز از یکدیگر در ایران وجود دارد.در این نواحی حد اقل دو فصل و حد اکثر سه فصل بارشی فصل قابل تفکیک است.در این ارتباط بیشترین ضریب تغییرات سالیانه بارشی مربوط به ناحیه یک و کمترین آن به ناحیه دو تعلق دارد اما بیشینه تغییر پذیری ماهانه بارش در ماههای‌ تابستانی نواحی یک و چهار محاسبه شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از ماهها در نواحی‌ بارشی،حالت‌گذار یا حتی خروج به فصل بارشی دیگر را دارند.بیشترین بارش سالانه مربوط به ناحیه دو و کمترین بارش سالانه را ناحیه یک دریافت می‌کنند.نتایج حاصل از فصل‌بندی‌ بارشی به دلیل نزدیک بودن به واقعیت می‌تواند جایگزین فصول تقویمی بارش گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.