Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین نظام ارزشها و خلاقیت در دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 19 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 83 تا 98)

کلیدواژه ها : نظام ارزشها ،خلاقیت و دانشجویان

کلید واژه های ماشینی : خلاق ،ارزش زیبایی‌گرایی ،ارزش زیبایی‌گرایی و نمره ،نمره خرده‌مقیاس سیالی ،خرده مقیاس ،زیبایی‌گرایی و نمره خرده‌مقیاس ،نمره خرده‌مقیاس بسط ،زیبایی‌گرایی ،نمره خرده‌مقیاس ،خرده مقیاس ابتکار ،خرده‌مقیاس ،دانشگاه اصفهان ،آلپورت ،خرده‌مقیاس بسط و نمره ،ارزشها و خلاقیت ،ارزش اقتصادی ،آزمون خلاقیت ،خرده‌مقیاس سیالی ،ارزش نظری ،ارزش مذهبی ،ارزشها و نمره خلاقیت ،بررسی رابطه ،ضریب همبستگی ،نظام ارزشها و خلاقیت ،خرده‌مقیاس انعطاف‌پذیری ،سیالی همبستگی ،مقیاس ابتکار ،زیبایی‌گرایی در خلاقیت ،افراد واجد ارزش ،واجد ارزش زیبایی‌گرایی

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ارزشها و خلاقیت می‌باشد.نمونه مورد پژوهش شامل 100 نفر از دانشجویان(66 دختر و 34 پسر)سال اول دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌طور تصادفی از بین گروههای آموزشی‌ موجود در دانشگاه اصفهان انتخاب گردیدند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت،ورنون،و لیندزی)و فرم«ب»آزمون خلاقیت تصویری تورنس بود.نتایج ضریب‌ همبستگی چندمتغیری نشان داد که بین ارزش زیبایی‌گرایی و نمره کل خلاقیت از یک طرف و بین ارزش زیبایی‌گرایی و نمره خرده‌مقیاس بسط و نمره خرده‌مقیاس سیالی از طرف دیگر و نیز بین ارزش اقتصادی و نمره خرده مقیاس سیالی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد(5%> P ). همچنین بین ارزش مذهبی و نمرهء خرده مقیاس ابتکار و نیز بین ارزش نظری و نمره خرده‌مقیاس‌ انعطاف‌پذیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد(5%> P )همچنین،نتایج تحلیل واریانس‌ چندعاملی نشان داد که ارتباط متغیر جنسیت با ارزشها و نمره خلاقیت معنادار نمی‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.