Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عوامل خطر در آپاندیسیت پرفوره و غیر پرفوره در بیمارستان های شهید بهشتی و یحیی نژاد از سال 1380تا1382

نویسنده:

(5 صفحه - از 197 تا 201)

کلید واژه های ماشینی : آپاندیسیت، آپاندیسیت پرفوره، آپاندیس، آپاندیسیت پرفوره و غیر پرفوره، آپاندیسیت حاد، عوامل خطر در آپاندیسیت پرفوره، بیماران، آپاندیسیت حاد غیر پرفوره، غیر پرفوره، درصد آپاندیسیت پرفوره به‌غیر پرفوره

زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از علل شایع بیماری و مرگ و میر در طول تاریخ بوده است و با پیشرفت های علوم پزشکی همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح می باشد. آپاندیسیت حاد شایع ترین علت شکم حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها می باشد. با تشخیص به موقع و صحیح و انجام آپاندکتومی بهبودی حاصل خواهد شد و در مقابل، عدم تشخیص صحیح و به موقع آن باعث بروز عوارض زیانبار و حتی مرگ خواهد شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بصورت گذشته نگر با بررسی پرونده های بیماران آپاندیسیت در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی نژاد طی سال های 82-80 صورت پذیرفت. اطلاعات و داده ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و آزمون های آماری chi-square و Fishers Exact مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: با بررسی پرونده 1311 بیمار که با تشخیص آپاندیسیت بستری شده بودند یافته های زیر حاصل شد: 1190 بیمار، آپاندیسیت حاد غیرپرفوره داشتند که بیشترین درصد فراوانی آن به میزان 766 نفر (%64.3) در گروه سنی 34-15 بودند. 727 نفر از بیماران مبتلا به آپاندیسیت غیرپرفوره مرد و مابقی زن بودند. در مقابل 121 بیمار آپاندیسیت پرفوره داشتند که بیشترین درصد فراوانی آن به میزان 60 نفر (%49.5) در گروه سنی 34-15 بود. 85 نفر (%70.2) از بیماران مبتلا به آپاندیسیت پرفوره، مرد بودند. اما بیشترین نسبت درصد آپاندیسیت پرفوره به غیر پرفوره (%78.4 / %21.5) مربوط به گروه سنی بیشتر از 65 می باشد. نتیجه گیری: دراین مطالعه به عوامل خطر دیگری متفاوت با آنچه در منابع علمی رایج ذکر شده،‌ پرداخته شده است. این بررسی نشان داد که محل اقامت (شهری و روستایی بودن) و فصول سال از عوامل خطر مهم در بیماری آپاندیسیت حاد می باشند. به طوری که در این مطالعه محل اقامت %16.5 بیماران با آپاندیسیت پرفوره، شهر و در %83.4 موارد، روستا بوده است. زمان مراجعه در %74.3 آپاندیسیت پرفوره در شش ماه اول سال و %25.6 در شش ماهه دوم بوده است.

خلاصه ماشینی:

"(**)متخصص جراحی عمومی،استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابلچکیدهزمینه و هدف:آپاندیسیت یکی از علل شایع بیماری و مرگ ومیر در طول تاریخ بوده است. یافته‌ها:با بررسی پرونده 1311 بیمار که با تشخیص آپاندیسیت بستری شده بودند یافته‌های زیر حاصل شد:1190 بیمار،آپاندیسیت حاد غیر پرفوره داشتند که بیشترین درصد فراوانی آن به میزان 766 نفر(3/64%9در گروه سنی 34-15 بودند. در مقابل 121 بیمار آپاندیسیت پرفوره داشتند که بیشترین درصد فراوانی آن به میزان 60 نفر(5/49%)در محل اقامت(شهری و روستایی بودن)و فصول سال از عوامل خطر مهم در بیماری آپاندیسیت حاد می‌باشند. میزان بروز آپاندیسیت حاد در کل موارد حدود 10% می‌باشد جراحی شده بودند میزان آپاندیسیت پرفوره در افراد 50 سال و بالاتر، بستری شده بودند،1190 مورد(91%)آپاندیسیت حاد غیر پرفوره و بیشترین موارد آپاندیسیت حاد غیر پرفوره در گروه سنی 15 میزان این نسبت در گروه سنی 34-15 سال بود(جدول 2). 1190 مورد آپاندیسیت حاد غیر پرفوره داشتند که بیشترین میزان بروز موارد پرفوره به غیر پرفوره در گروه سنی بیشتر از 65 بیشتر از همه‌گروه‌های سنی بود و اطفال کمتر از 14 سال در رتبه دوم قرار داشتند پرفوره بر حسب فصول سال و نیز ارتباط آن با محل اقامت بیماران بود که‌ روستایی از 85 مورد آپاندیسیت پرفوره 2/78% در شش ماهه اول سال و (به تصویر صفحه مراجعه شود)پذیرش تا جراحی در زنان،میزان موارد پرفوره در زنان بیشتر نبوده‌ عوامل خطر مهم در بروز آپاندیسیت پرفوره است اما با مطالعه جداول‌ ماهه اول)از عوامل مهم در بروز آپاندیسیت پرفوره است که شیوع آن‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.