Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عوامل خطر در آپاندیسیت پرفوره و غیر پرفوره در بیمارستان های شهید بهشتی و یحیی نژاد از سال 1380تا1382

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 44 (5 صفحه - از 197 تا 201)

کلید واژه های ماشینی : آپاندیسیت پرفوره ،آپاندیسیت پرفوره و غیر پرفوره ،پرفوره ،آپاندیسیت حاد ،پرفوره و غیر پرفوره ،آپاندیسیت حاد غیر پرفوره ،غیر پرفوره ،آپاندیسیت غیر پرفوره ،درصد فراوانی آپاندیسیت حاد ،پرفوره در بیمارستان‌های ،عوامل خطر ،بیمار آپاندیسیت پرفوره ،آپاندیسیت حاد غیر ،تشخیص آپاندیسیت ،آپاندیسیت حاد پرفوره ،میزان آپاندیسیت پرفوره ،بروز آپاندیسیت پرفوره ،گروه سنی ،نسبت درصد آپاندیسیت پرفوره ،بیماران مبتلا به آپاندیسیت ،درصد فراوانی آپاندیسیت ،پرونده‌های بیماران آپاندیسیت ،پرفوره در گروه سنی ،محل اقامت ،مورد آپاندیسیت پرفوره ،حاد ،مورد آپاندیسیت حاد غیر ،پرفوره در جمعیت روستایی ،بیماران آپاندیسیت ،تشخیص آپاندیسیت حاد

زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از علل شایع بیماری و مرگ و میر در طول تاریخ بوده است و با پیشرفت های علوم پزشکی همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح می باشد. آپاندیسیت حاد شایع ترین علت شکم حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها می باشد. با تشخیص به موقع و صحیح و انجام آپاندکتومی بهبودی حاصل خواهد شد و در مقابل، عدم تشخیص صحیح و به موقع آن باعث بروز عوارض زیانبار و حتی مرگ خواهد شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بصورت گذشته نگر با بررسی پرونده های بیماران آپاندیسیت در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی نژاد طی سال های 82-80 صورت پذیرفت. اطلاعات و داده ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و آزمون های آماری chi-square و Fishers Exact مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: با بررسی پرونده 1311 بیمار که با تشخیص آپاندیسیت بستری شده بودند یافته های زیر حاصل شد: 1190 بیمار، آپاندیسیت حاد غیرپرفوره داشتند که بیشترین درصد فراوانی آن به میزان 766 نفر (%64.3) در گروه سنی 34-15 بودند. 727 نفر از بیماران مبتلا به آپاندیسیت غیرپرفوره مرد و مابقی زن بودند. در مقابل 121 بیمار آپاندیسیت پرفوره داشتند که بیشترین درصد فراوانی آن به میزان 60 نفر (%49.5) در گروه سنی 34-15 بود. 85 نفر (%70.2) از بیماران مبتلا به آپاندیسیت پرفوره، مرد بودند. اما بیشترین نسبت درصد آپاندیسیت پرفوره به غیر پرفوره (%78.4 / %21.5) مربوط به گروه سنی بیشتر از 65 می باشد. نتیجه گیری: دراین مطالعه به عوامل خطر دیگری متفاوت با آنچه در منابع علمی رایج ذکر شده،‌ پرداخته شده است. این بررسی نشان داد که محل اقامت (شهری و روستایی بودن) و فصول سال از عوامل خطر مهم در بیماری آپاندیسیت حاد می باشند. به طوری که در این مطالعه محل اقامت %16.5 بیماران با آپاندیسیت پرفوره، شهر و در %83.4 موارد، روستا بوده است. زمان مراجعه در %74.3 آپاندیسیت پرفوره در شش ماه اول سال و %25.6 در شش ماهه دوم بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.