Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی و زوجهای غیر مطلقه

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 34 (5 صفحه - از 75 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : زوجهای در حال طلاق ،سازمان پزشکی قانونی ،زوجهای غیر مطلقه ،پزشکی قانونی ،حال طلاق و زوجهای غیر ،عملکرد خانوادگی ،مقایسه عملکرد ،مقایسه عملکرد خانوادگی ،خانوادگی ،عملکرد خانواده ،حال طلاق ،مطلقه ،روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی ،زوجهای غیر ،کارایی خانواده ،وقوع طلاق ،قانونی ،درصد احتمال وقوع طلاق ،خانواده آزمای FAD ،FAD ،حل مشکل ،احتمال وقوع طلاق ،عادی ،حل مشکلات خانوادگی ،ابعاد عملکرد خانواده ،بخش روان‌پزشکی سازمان پزشکی ،مدت‌زمان ازدواج ،سلامت عمومی ،نقشهای خانوادگی ،پرسشنامه سلامت عمومی

زمینه: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق و زوجهای غیرمطلقه (عادی) انجام شد. روشها: مطالعه حاضر توصیفی و مقایسه ای است. آزمودنیها شامل 26 زوج ارجاعی به بخش روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی و 40 زوج غیرمطلقه (عادی) بودند که بر اساس ملاک های تعیین شده برای ورود آنها به تحقیق و به صورت نمونه گیری در دسترس (غیراحتمالی) انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل مصاحبه روانپزشکی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و خانواده آزمای FAD بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی استودنت با حجم نابرابر، رگرسیون خطی لجستیک، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی HSD توکی و شاخص های آمار توصیفی انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از بررسی عملکرد خانوادگی 34 درصد احتمال وقوع طلاق قابل پیش بینی است و دو مقیاس «حل مشکل» و «عملکرد کلی خانواده» پیش بینی کننده های بهتری برای وقوع طلاق هستند. تحصیلات نقش موثری در حفظ بقای خانوادگی دارد و اختلال در چهار بعد از عملکرد خانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.