Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی و زوجهای غیر مطلقه

نویسنده:

(5 صفحه - از 75 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : طلاق ،زوجهای ،زوجهای در حال طلاق ،عملکرد خانواده احتمال وقوع طلاق ،عملکرد ،زوجهای غیر مطلقه ،خانواده ،حال طلاق و زوجهای غیر ،مقایسه عملکرد خانوادگی ،سازمان پزشکی قانونی ،عملکرد خانواده ،کارایی خانواده زوجهای غیر طلاق ،احتمال وقوع طلاق ،درصد احتمال وقوع طلاق قابل‌پیش‌بینی ،طلاق ارجاعی به سازمان پزشکی ،کارایی ،حال طلاق ارجاعی به سازمان ،حال طلاق و زوجهای غیرمطلقه ،کارایی خانواده زوجهای تحقیق ،پیش‌بینی احتمالی وقوع طلاق ،بخش روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی ،عادی ،خانواده آزمای FAD ،زوجهای غیر مطلقه کارایی ،مدت‌زمان ازدواج و کارایی خانواده ،کارایی خانواده ،مقیاس ،احتمال وقوع طلاق قابل پیش‌بینی ،بررسی عملکرد خانوادگی ،ابعاد عملکرد خانواده

زمینه: این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق و زوجهای غیرمطلقه (عادی) انجام شد. روشها: مطالعه حاضر توصیفی و مقایسه ای است. آزمودنیها شامل 26 زوج ارجاعی به بخش روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی و 40 زوج غیرمطلقه (عادی) بودند که بر اساس ملاک های تعیین شده برای ورود آنها به تحقیق و به صورت نمونه گیری در دسترس (غیراحتمالی) انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل مصاحبه روانپزشکی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و خانواده آزمای FAD بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی استودنت با حجم نابرابر، رگرسیون خطی لجستیک، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی HSD توکی و شاخص های آمار توصیفی انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از بررسی عملکرد خانوادگی 34 درصد احتمال وقوع طلاق قابل پیش بینی است و دو مقیاس «حل مشکل» و «عملکرد کلی خانواده» پیش بینی کننده های بهتری برای وقوع طلاق هستند. تحصیلات نقش موثری در حفظ بقای خانوادگی دارد و اختلال در چهار بعد از عملکرد خانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

خلاصه ماشینی:

"مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق ارجاعی به‌ چکیدهزمینه:این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه عملکرد خانوادگی زوجهای در حال طلاق و زوجهای غیر مطلقه(عادی)انجام شد. 40 زوج غیر مطلقه(عادی)بودند که بر اساس ملاک‌های تعیین شده برای ورود آنها به تحقیق و به صورت نمونه‌گیری در دسترس‌ یافته‌ها:بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از بررسی عملکرد خانوادگی 34 درصد احتمال وقوع طلاق قابل پیش‌بینی است و دو بقای خانوادگی دارد و اختلال در چهار بعد از عملکرد خانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می‌دهد. عملکردی زوجهای در حال طلاق و زوجهای غیر مطلقه(عادی)به‌ دارد یعنی با افزایش مدت زمان ازدواج،میزان کارایی خانواده در ابعاد در حال طلاق پایین‌تر از زوجهای غیر مطلقه(عادی)است. از این رو برای شناسایی دقیق‌تر توان پیش‌بینی متغیرهای‌(ابعاد عملکرد خانواده)پیش‌بینی کننده،جدول شماره 5 ارایه می‌ یافته دیگر تحقیق حاکی است که زوجهای در حال طلاق در تمامی ابعاد کارایی خانوادگی در مقایسه با زوجهای غیر مطلقه کارایی‌ جدول شماره 1-همبستگی بین مدت زمان ازدواج و کارایی خانواده زوجهای تحقیق جدول شماره 2-تحلیل و ارزیابی یک عاملی برای شناسایی اثر تحصیلات بر عملکرد خانواده (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره 3-مقایسه میانگین نمرات ابعاد عملکردی خانوادگی زوجهای در حال طلاق و زوجهای غیر مطلقه(عادی) جدول شماره 4-رگرسیون لجستیک برای پیش‌بینی احتمالی وقوع طلاق بر اساس ابعاد عملکرد خانواده جدول شماره 5-پیش‌بینی احتمال طلاق از طریق ابعاد عملکرد خانواده در حال طلاق گرفتار ضعف عملکرد در تمامی ابعاد کارایی خانواده‌ کارایی خانواده همبستگی وجود دارد اما افزایش مدت زمان ازدواج‌ مقایسه و ارزیابی کارایی خانواده زوجهای غیر طلاق و"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.