Skip to main content
فهرست مقالات

فراوانی مصرف مواد شیمیایی و دارویی در مسمومین بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه در سالهای 1382-1380

نویسنده:

(6 صفحه - از 126 تا 131)

کلید واژه های ماشینی : سموم، مسمومیت، مسمومین، مسمومین بستری در بیمارستان طالقانی، دارویی، بیمارستان طالقانی ارومیه، مواد شیمیایی و دارویی، بیماران، بخش مسمومین بیمارستان طالقانی ارومیه، مصرف مواد شیمیایی و دارویی

زمینه: مسمومیت های شیمیایی و دارویی از مشکلات عمده در سرتاسر دنیا است و مطالعات متعدد در ایران هم شیوع بالای آن را نشان می دهد. امروزه داروها و مواد شیمیایی و سموم به راحتی در دسترس هستند. در ایران و جهان داروها شایع ترین مواد مورد استفاده در مسمومیتها هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک مسمومیت با مواد شیمیایی و داروها در بیمارستان طالقانی ارومیه انجام گرفته است. روشها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر، تعداد 2605 بیمارمسموم با داروها و مواد شیمیایی بستری شده در بیمارستان طالقانی از سال 1380 تا 1382 مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه تکمیل شد وداده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 11 تحلیل شد. یافته ها: اکثر افراد (30.6 درصد) در گروه سنی 19-15 سال قرار داشتند. 54.9 درصد جمعیت مورد مطالعه را زنان و 45.1 درصد را مردان تشکیل می دادند. در این مطالعه داروها 65.9 درصد، سموم کشاورزی 23.3 درصد، مواد مخدر 5.4 درصد، مواد سوزاننده 2.8 درصد، هیدروکربنها 1.5 درصد و الکل 1.1 درصد موارد مورد استفاده را تشکیل می دادند. 10.2 درصد بیماران در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری شدند. نتیجه گیری: مسمومیت در بین زنان شایع تر از مردان بود. بیشترین شیوع در گروه سنی19-15 سال بود. افزایش آگاهی پزشکان عمومی و پرستاران در برخورد با بیماران مسموم و عوارض آنها و اعزام صحیح و به موقع به مراکز مسمومیت باعث کاهش موارد مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها خواهد شد. در درمان بیماران مسموم، شناخت فراوانی مسمومیت های دارویی و شیمیایی براساس اپیدمیولوژی منطقه جغرافیایی حایز اهمیت است.

خلاصه ماشینی:

"این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت اپیدومیولوژیک مسمومیت با مواد شیمیایی و داروها در بیمارستان‌ روشها:در این مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته‌نگر،تعداد 2605 بیمار مسموم با داروها و مواد شیمیایی بستری شده در بیمارستان‌ در این مطالعه داروها 9/65 درصد،سموم کشاورزی 3/23 درصد،مواد مخدر 4/5 درصد مواد سوزاننده 8/2 عمومی و پرستاران در برخورد با بیماران مسموم و عوارض آنها و اعزام صحیح و به موقع به مراکز مسمومیت باعث کاهش موارد به تفکیک جنسیت بیماران بستری در بیمارستان طالقانی ارومیه در سالهای 1382-1380 فروردین 1380 تا اسفند 1382 انجام گرفت. مسمویت‌ها در رده سنی 19-15 سال با 796 مورد(6/30 درصد)بود که علت بیشترین موارد با 5/72 درصد مسمومیت دارویی بود. بستری شده بودند که 60 درصد آن به دلیل مصرف سموم کشاورزی‌ 3/26 درصد بیماران مسموم با سموم کشاورزی در ICU بستری‌ روز بستری شدند که علت 70 درصد آن مسمومیت دارویی بود. مرگ‌ومیر در طی این سه سال 2/1 درصد بود که بیشترین میزان آن‌ (3/23 درصد)در رده سنی 24-20 سال بود که شاید با فراوانی تعداد جدول شماره 1-مقایسه توزیع فراوانی و فراوانی نسبی مواد شیمیایی و دارویی در مسمومیت‌های منجر به بستری به‌ نمودار شماره 2 توزیع فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در مسمومیت‌های منجر به بستری‌ نمودار شماره 2 توزیع فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در مسمومیت‌های منجر به بستری‌ نمودار شماره 3-درصد فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در مسمومیت‌های منجر به بستری‌ لقمان در سال 1375 انجام شده است حدود 8/0 درصد کمتر بود بالغ بر هشتاد درصد بیماران بیش از 24 ساعت بستری شده بودند مسمومیت‌ها(دارویی سموم کشاورزی مواد شیمیایی)در"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.