Skip to main content
فهرست مقالات

یادداشت های یک سردبیر

نویسنده:

(8 صفحه - از 46 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : جغرافیا، مجله رشد جغرافیا سال، دکتر شکویی، سرمقاله، علم جغرافیا، استاد، نقد، مجله رشد آموزش جغرافیا، اقتصادی، علمی، اجتماعی، توسعه، استاد شکویی، کتب درسیمجله رشد آموزش جغرافیا، فضایی، تعریف، سیاسی، مکانی، جهان، ساخت‌های، مقاله بررسیسرمقاله‌های دکتر شکویی، مقاله، برنامه‌ریزی، تبیین، تألیف کتب درسیمجله رشد، زمان، دکتر شکویی اهداف جغرافیا، تحولات علم جغرافیا، تعریف جدید از علم جغرافیا، تعریف و تبیین علم جغرافیا

خلاصه ماشینی: "برای مثال دردومین سرمقاله و یادداشت ایشان چنینمی‌خوانیم: «2286 سال پیش از این،شاید برایاولین بار عنوان جغرافیا در موزۀ اسکندریهشنیده شد و مثل سایر دانش‌های کهنبشری،مرکز علمی اسکندریه،نخستین&%09711JTKG097G% استاد شکویی در ارتباط با تعریف دقیق و صحیح از جغرافیا همواره حساسیت نشانمی‌دادند و به دنبال تعاریف جامع و از این علم بودند که بی‌جهت وظیفه موضوعیبر آن تحمیل نگردد. معتقد بودندکه شرایط جدیدی که بر اثر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای توسعه یافته و صنعتی و فشارروز افزون آن بر کشورهای درحال توسعه حاصل شده است،در سراسر تاریخ بشری بی‌سابقهبوده و جغرافیای جدیدی را براساس احساس مسئولیت‌های جدید،طلب می‌کند 2-نظریه سیاسی 3-امر توسعه در این صورت است که می‌توان علم جغرافیا را به یک علمپویا و سازنده تبدیل کرد و آن را از پژمردگی و خنثی بودن نجاتداد. یکی از اندیشه‌های جدیدی که بیشتر بوی ارزشی و انسانی می‌دهد و ظاهرا در واکنشبه توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای توسعه یافته صنعتی شکل گرفته دیدگاه جدید«جغرافیا و نیازهای انسانی است» جغرافیا و بازسازی مکانی-فضایی پدیده‌ها: از آن‌جا که برای دکتر شکویی اهداف جغرافیا،هموارهاهدافی با رویکرد بلند مطرح بوده است و متأسفانهقدرت‌های سلطه‌گر در گوشه و کنار جهان زمینه‌های نامناسبیرا در روابط انسان و محیط پدید آورده‌اند و از طریق ایجادجنگ‌های داخلی-منطقه‌ای،برخوردهای مذهبی،ایجادقطب‌ها،کودتاهای نظامی،توسعه بی‌امان شهرهای بزرگ،وموارد اینچنینی مانع از آن می‌شوند که بتوان به طور شفاف ورسا پیرامون روابط انسان و محیط،از این رو صحبت کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.