Skip to main content
فهرست مقالات

بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : تحلیل محتوی‌ (sisylanA tnetnoC) ،آنتروپی شانون (nonnahS yportnE) ،تئوری سیستم‌ (yroehT smntsyS) ،رمز گذاری‌ (gnidoC)

کلید واژه های ماشینی : آنتروپی شانون ،روش آنتروپی شانون ،داده‌ها در تحلیل محتوی ،تحلیل محتوی ،پردازش داده‌ها در تحلیل ،پردازش داده‌ها ،شانون در تحلیل محتوی ،تحلیل محتوا ،روش تحلیل محتوا ،الگوریتم روش آنتروپی شانون ،مراحل فن تحلیل محتوی ،تحلیل داده‌ها در تحلیل ،فن تحلیل محتوی ،روش جاری پردازش داده‌ها ،روش‌های پردازش داده‌ها ،جبرانی ،تحلیل داده‌ها ،روش تحلیل ،روش جدید ،ضریب اهمیت هر ،مدل‌های جبرانی ،ضریب اهمیت ،پژوهش‌های تحلیل محتوایی ،انگیزه‌های شغلی ،اطلاعات حاصل ،استخراج از بیانات ،مقاله تلاش شده ،احساسی پیام‌ها ،غیر جبرانی ،حوزه تحلیل داده‌ها

تحلیل محتوی فنی است که در جستجوی دریافت جنبه‌های ادراکی و احساسی پیام‌ها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است.براساس این فن تلاش 1 می‌شود که از متن یک پیام اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسی فرضیات پژوهشی اخذ گردد.دراین مقاله ضمن بیان سیر تاریخی تحلیل محتوی و تعاریف متعدد، تلاش شده است روش‌های کمی کردن متن پیام و اطلاعات حاصل از آن ذکر شود.نویسنده دراین مقاله در تلاش است که روش آنتروپی شانون را که برگرفته از تئوری اطلاعات می‌باشد، به حوزه تحلیل داده‌ها در تحلیل محتوی توسعه دهد.اگر مراحل فن تحلیل محتوی را؛1)آماده‌سازی و سازماندهی پیام 2)بررسی مواد پیام 3)پردازش داده‌ها بدانیم.روش جدید ارائه شده دراین مقاله(آنتروپی شانون) در حوزه مرحله 3 قرار خواهد گرفت.روش‌های پردازش داده‌ها در تحلیل محتوی عمدتا به صورت غیر جبرانی و براساس فراوانی هر مقوله بنا شده است.این‌روش‌ها دارای معضلات ریاضی و تئوریک هستند که کاربرد آنها را محدود می‌سازد و عمدتا نوع اطلاعات حاصل از آنها از اعتبار لازم برخوردار نیست. درحالی که می‌توان برای رفع این نقیصه از مدل‌های جبرانی استفاده کرد، که کمتر(شاید بتوان گفت اصلا)در حوزه تحلیل داده‌ها در تحلیل محتوی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.دراین مقاله تلاش شده است یکی از روشهای اصلی مهندسی سیستم‌ها در حوزه تحلیل محتوی مطرح شود و بدین وسیله رویکردی نوین به فن تحلیل محتوی بسط و توسعه یابد.بخش اصلی مقاله به بیان الگوریتم روش آنتروپی شانون در تحلیل محتوی، ذکر مثال برای تشریح بیشتر روش و در نهایت اجرای عملی(مطالعه موردی) روش جدید و مقایسه آن با روش جاری تحلیل داده‌ها اختصاص یافته است.سپس اعتبار نتایج روش جدید در مقایسه با روش جاری پردازش داده‌ها از دو دیدگاه ریاضی و سازه‌أی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.