Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1380 - شماره 37 و 38 (44 صفحه - از 193 تا 236)

کلید واژه های ماشینی : مشارکت مردم در انتخابات ،میزان مشارکت ،مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ،مشارکت مردم ،میزان مشارکت در انتخابات ،انتخابات ریاست‌جمهوری استان‌های کشور تأثیر ،میزان مشارکت مردم ،مشارکت سیاسی ،مردم در انتخابات ،تغییرات میزان مشارکت مردم ،انتخابات ریاست‌جمهوری استان‌های کشور ،مشارکت در انتخابات ،انتخاب ریاست‌جمهوری در استان‌هایی ،ریاست‌جمهوری ،انتخابات ریاست‌جمهوری ،مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ،تئوری نوسازی ،تغییرات میزان مشارکت ،دوره ریاست‌جمهوری ،میزان مشارکت در استان‌های ،صنعتی شدن ،میزان مشارکت سیاسی افراد ،مردم در انتخابات دوره ،استان‌های کشور ،میزان مشارکت سیاسی ،تغییرات در میزان مشارکت ،ریاست‌جمهوری در استان‌هایی ،عوامل اجتماعی ،مشارکت سیاسی افراد ،دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

دراین پژوهش به بررسی کمیت و تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری از سال 1372-1358 در استان‌های کشور پرداخته است.همچنین با استفاده از رویکرد اجتماعی و اقتصادی، تئوری نوسازی در جهت توضیح نحوه تأثیر برخی از متغیرها و شاخص‌های جامعه‌شناسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری مبادرت شد.برخی از نتایج به دست آمده از پژوهش بدین قرارند:1-میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری طی شش دروه، بین سال‌های 72-58، نوسان داشته است.اما در مجموع روند تغییرات در میزان مشارکت در انتخابات سیر نزولی داشته است.2-میزان مشارکت مردم در انتخاب ریاست جمهوری در استان‌هایی که نسبت افراد معتقد به مذهب شیعه اثنی عشری بیشتر از سایر مذاهب(اهل تسنن، مسیحیان و...)بوده و در استان‌هایی که جمعیت کمتری داشته و میزان شهرنشینی نیز در آنان پایین‌تر بوده، بیشتر از استان‌های دیگر بوده است.3-میزان مشارکت در استان‌های مرزی کمتر از دیگر استان‌ها بوده است، این امر در اوایل انقلاب از شدت بیشتری برخوردار است.4-نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چند متغیری با حجم واحد تحلیل(144) مورد نشان می‌دهد که تورم(9%)بیکاری(6%)، شهرنشینی(3%)، سواد(8%)، و جنسیت(2%)که در مجموع در حدود(29%)می‌شود، از تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره ریاست جمهوری را توضیح می‌دهند.متغیر صنعتی شدن به واسطه رابطه ضعیف و غیرمعنی‌دار آن با متغیر وابسته، نتوانسته است وارد معادله رگرسیون شود.5-تورم، بیکاری و شهرنشینی تأثیر منفی و سواد و جنسیت تأثیر مثبت بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری داشته‌اند.بیشترین تأثیر مربوط به متغیرهای تورم(74%-)و سواد(67%)و کمترین تأثیر مربوط به جنسیت (15%)می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.