Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش خود شکوفایی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1380 - شماره 39 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : ساخت و اعتباریابی مقیاسی ،خودشکوفایی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مقیاس خودشکوفایی اهواز ،ساخت و اعتباریابی ،اعتباریابی مقیاسی ،آزاد اسلامی اهواز ،مازلو ،اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش ،مقیاس خودشکوفایی ،خودشکوفایی اهواز ،پرسشنامه افسردگی ،دانشگاه آزاد ،اهواز ،تحلیل عوامل ،پایایی و اعتبار ،نمره‌های آزمودنی‌ها در مقیاس ،ماده‌ای خودشکوفایی ،اهواز با روش ،پسر دانشگاه آزاد اسلامی ،پرسشنامه اضطراب ،پرسشنامه عزت‌نفس ،آزمودنی‌های ،سنجش خودشکوفایی ،IASA ،مقیاس IASA ،مازلو با استفاده ،پرسشنامه خودشکوفایی ،سلسله‌مراتب نیازهای مازلو ،دانشجوی دختر و پسر دانشگاه

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش «خودشکوفایی»به وسیله تحلیل عوامل و تعیین پایایی و اعتبار آن بود.456 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و یک پرسشنامه مقدماتی 89 ماده‌ای مربوط به «خودشکوفایی»را تکمیل نمودند. براساس تحلیل عوامل پاسخ‌های آزمودنی‌ها، مقیاس 25 ماده‌ای خودشکوفایی موسوم به«مقیاس خودشکوفایی اهواز» yrotnevnI noitazilautcA-fles zavhA یا LASA ساخته شد که پایانی آن به کمک دو روش بازآزمایی و همسانی درونی(آلفای کرونباخ)سنجیده شد و اعتبار آن نیز از طریق تعیین ضریب همبستگی این مقیاس این«پرسشنامه اضطراب‌ QNA »، «پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت»و«پرسشنامه افسردگی بک»محاسبه شد. در مجموع ضرابی پایایی«مقیاس‌ LASA رضایت‌بخش و ضرایب اعتبار آن معنادار بودند.طبق نتایج این تحقیق«مقیاس‌ LASA واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روانشناختی و شناسایی افراد خودشکوفا می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.