Skip to main content
فهرست مقالات

The investigation of the tmu english proficiency test: reliability related issues

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 58 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 55 تا 74)

کلیدواژه ها : همایند ،واژگان ،زبان بینابینی

کلید واژه های ماشینی : همایندها ،خطا در مورد همایندها ،زبان انگلیسی ،آموزش زبان انگلیسی ،زبان‌آموزان ایرانی ،همایندها در زبان‌های ،آزمون زبان انگلیسی ،سایر انواع همایندها ،پست الکترونیک ،انواع همایندها ،مورد همایندها ،همایند متشکل از صفت ،زبان‌آموزان مشکل ،مهارت‌های خواندن ،مشکلات مربوط به همایندها ،خطای متداول در زبان ،زبان دوم ،خصوص همایندها ،میزان دشواری همایندها ،سایر همایندها ،حاضر همایندها ،میزان خطا ،اطمینان‌سازی ،تحقیق حاضر ،دشوار ،مورد کاوش و بررسی ،خطای متداول ،خصوص ،اندازه گیری‌های ،واژه‌های کلیدی

تسلط بر واژگان یک زبان، از ضروریات اکتساب زبان دوم است.داشتن یک واژه اطلاع از ترکیبات احتمالی آن واژه با واژگان دیگر را نیز ایجاب می‌کند.چنین ترکیباتی همایندها نامیده می‌شوند.همایندها در زبان‌های گوناگون متفاوت هستند و تشخیص صحیح آنها حتی در زبان مادری نیز دشوار می‌باشد.بررسی همایندها به‌طور اخص در زبان‌شناسی نوین نادیده گرفته شده و کمتر مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.تحقیق حاضر با این باور که مطالعه و برررسی بیشتر همایندها، یادگیری و آموزش زبان انگلیسی را بهبود می‌بخشد، انجام شده است و به همین علت پرسش‌های زیر مد نظر بوده‌اند:1-آیا خطا در مورد همایندها یک خطای متداول در زبان بینابینی زبان آموزان ایرانی است؟2-آیا دانش کلی زبان آموزان در زبان انگلیسی با خطای آنان در خصوص همایندها به‌طور نظامند مرتبط می‌باشد؟3-آیا کلیه انواع همایندها به یک میزان برای زبان آموزان دشوار است؟4-آیا همانند متشکل از صفت و اسم مشکل‌تر از سایر انواع همایندها نیست؟برای یافتن پاسخی مناسب به این سوالات، تحقیقی با شرکت صد نفر زبان آموز صورت گرفت، تجزیه و تحلیل یافته‌ها، فرضیه‌های زیر را به اثبات رساند:1-خطا در مورد همایندها به واقع یک خطای متداول در میان زبان آموزان ایرانی است.2-دانش عمومی زبان آموزان در انگلیسی با اطلاعات آنها در مورد همایندها از همبستگی مثبت برخوردار است.3-میزان دشواری همایندها برای زبان آموزان یکسان نیست.4-همایند متشکل از صفت و اسم از سایر همایندها برای زبان آموزان مشکل‌تر است از آنجا که براساس تحقیق حاضر همایندها برای زبان آموزان مشکل آفرین در یاد گیری زبان هستند و میزان خطا در مورد آنها بین زبان آموزان زیاد است، پیشنهاد می‌شود که این مبحث در قالب مواد درسی، تمرینات و آزمون‌ها در برنامه آموزشی قرار گیرد.یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند رهنمودهایی در این خصوص که کدام یک از انواع همایندها برای زبان آموزان مشکل هستند و باید برای تمرین کردن انتخاب شوند، ارائه نماید.اصل عمده در این تمرینات باید آگاه ساختن زبان آموزان از مشکلات مربوط به همایندها باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.