Skip to main content
فهرست مقالات

سخنرانی: ضرورت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت های تولید

سخنران:

(2 صفحه - از 16 تا 17)

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) سخنرانی: ضرورت سرمایه‌گذاری برای افزایش‌ ظرفیت‌های تولید (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که‌ ذخایر عظیم نفت‌ و گاز کشف شده به‌ خصوص منابع عظیم‌ خاورمیانه قادر است‌ برای چندین دهه‌ء آینده نیازهای جهان‌ در حال رشد و توسعه‌ کنونی را به انرژی‌ اولیه پاسخ دهد خوشوقتیم که این فرصت فراهم شد تا درهمایش‌"انرژی و امنیت در جهان متغیر‘‘سخنرانی کنم. خوشبختانه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ذخایر عظیم نفت و گاز کشف شده به خصوص منابع عظیم‌ خاورمیانه قادر است برای چندین دهه‌ء آینده نیازهای جهان در حال رشد و توسعه کنونی را به انرژی اولیه پاسخ دهد. اما از یک سو بیشتر کشورهای‌ دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز،کشورهای در حال توسعه بوده و درآمد حاصل از صادرات منابع اولیه‌ء انرژی برای تسریع در فرآیند توسعه اقتصادی‌ -اجتماعی آنها اهمیت دارد و از سوی دیگر اتکاء و وابستگی کشورهای‌ عمده‌ء مصرف‌کننده به واردات نفت و گاز به خصوص از منابع خاورمیانه‌ و حوزه‌ء خلیج فارس رو به افزایش بوده است،در نتیجه وابستگی متقابل‌ شکننده‌ای بین این دو دسته از کشورها به وجود آمده است که از ویژگی‌های‌ امنیت بین المللی در دنیای معاصر است. با فرض تداوم رشد تقاضا برای نفت و گاز در 30 سال آینده مطابق‌ پیش بینی‌های سازمان‌های معتبر بین المللی مانند AEI و دبیر خانه‌ء اوپک که‌ شامل فرض افزایش سهم اوپک به حدود 50 درصد عرضه‌ء جهانی نفت خام‌ می‌باشد محاسبات اولیه نشان می‌دهد که حفظ سهم ایران در اوپک مستلزم‌ افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به حد 5 میلیون بشکه در پنج سال آینده تا حد 7 میلیون بشکه در روز ظرف بیست سال آینده خواهد بود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.