Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی اثرات توسعه بخش انرژی کشور بر انتشار آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای

نویسنده:

(6 صفحه - از 19 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : اثرات توسعه بخش انرژی کشور ،تقاضای حامل‌های انرژی ،ارزیابی اثرات توسعه بخش انرژی ،گازهای ،حامل‌های انرژی در سناریوی پایه ،روند تقاضای حامل‌های انرژی ،بخش انرژی کشور بر انتشار ،انتشار آلاینده‌های هوا ،قیمت ،مدل‌های اقتصادسنجی ،مدل‌های ،کشش ،سناریوی پایه ،کاهش تقاضای حامل‌های انرژی ،قیمت حامل‌های انرژی ،توابع تقاضای حامل‌های انرژی ،انرژی روند رشد تقاضای حامل‌های ،روند رشد تقاضای حامل‌های انرژی ،رشد تقاضای حامل‌های انرژی ،مصرف ،افزایش قیمت حامل‌های انرژی ،پیش‌بینی روند تقاضای حامل‌های انرژی ،نرخ رشد تقاضای حامل‌های انرژی ،بررسی روند تقاضای حامل‌های انرژی ،کاهش میزان انتشار آلاینده‌های هوا ،روند ،گازوئیل ،کشش قیمتی ،بررسی اثرات توسعه بخش انرژی ،سناریوی پایه و حالت

خلاصه ماشینی:

"برای اجتناب از رد فروض اولیه‌ اقتصادسنجی،در مدل‌سازی توابع تقاضا گام‌های زیر انجام شده است که‌ عبارتند از: الف-بررسی فرضیه‌های حاکم بر موضوع ب-استخراج متغیرهای مؤثر،جمع‌آوری داده‌های سری زمانی ج-آزمون ایستایی سری‌های زمانی( tseT ytiranoitatS ) د-آزمون هم انباشتگی برای سری‌های زمانی غیر ایستا ( tseT noitaregetnioC ) ه-تصریح مدل بر اساس رهیافت لیمرو هندری -ساخت مدل با بیشترین متغیرهای قابل قبول بر اساس فرضیه‌های‌ حاکم -بررسی وضعیت همبستگی متغیرها(آزمون) -آزمون معنی‌دار بودن ضرایب کلی رگرسیون(آزمون توزیع F ) -آزمون معنی‌دار بودن ضرایب جزیی رگرسیون(آزمون توزیع t ) -حذف متغیرهای اضافی در صورت بی‌معنی بودن ضرایب جزیی -بررسی خود همبستگی سریالی باقیمانده و متغیرهای متسقل(آزمون‌ دوربین واتسون و مدل تعدیل یافته آن برای سری‌های خود رگرسیونی) -آزمون مدل نهایی بدین منظور آمار و اطلاعات تقاضای حامل‌های انرژی و نیز تولید ناخالص داخلی،جمعیت و قیمت حامل‌های انرژی به تفکیک حامل در زیر بخش‌های مختلف چرخه تقاضا در محدوده سال‌های 1346 تا 1376 جمع‌ آوری شده و سپس مدل‌های اقتصادسنجی با استفاده از نرم افزار sweivE بر اساس فرآیند فوق الذکر توسعه داده شده است. بررسی تقاضای حامل‌های انرژی در سناریوی پایه( oiraneeS esaB ) در این سناریو در واقع رشد اقتصادی و سایر شاخص‌های اقتصادی‌ اجتماعی با روند موجود ادامه می‌یابد و در واقع این سناریو تصویر وضعیت‌ کنونی در آینده است که در حالت UAB هیچ گونه سیاست‌گذاری صورت‌ نگرفته در صورتی که در حالت مدیریتی اثر سیاست‌های مختلف نظیر قیمت‌گذاری حامل‌ها و نیز بهره‌وری انرژی بر کاهش تقاضای حامل‌های‌ انرژی و انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای بررسی شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.