Skip to main content
فهرست مقالات

محتوای آموزشی و آماده سازی کودکان کم توان ذهنی آموزشی پذیر در زمینه مهارتهای زندگی مستقل از دیدگاه ملمان و والدین

نویسنده: ؛

پاییز 1384 - شماره 17 علمی-پژوهشی (24 صفحه - از 271 تا 294)

کلیدواژه ها : مهارتهای زندگی مستقل ،محتوای آموزشی ،کم‌توان ذهنی

کلید واژه های ماشینی : کم‌توان ذهنی ،کودکان کم‌توان ذهنی ،کم‌توان ذهنی آموزش ،زندگی مستقل ،مهارتهای زندگی مستقل ،مهارتهای زندگی ،محتوای آموزشی ،آماده‌سازی کودکان کم‌توان ذهنی ،ذهنی ،آموزش مهارتهای زندگی مستقل ،مستقل ،مهارتهای زندگی مستقل کودکان ،دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ،آموزش و پرورش ،تحلیل محتوا ،محتوای آموزشی براساس تحلیل ،والدین مدارس ابتدایی کم‌توان ،محتوای آموزشی دانش‌آموزان کم‌توان ،آموزش مهارتهای زندگی ،ابتدایی کم‌توان ذهنی آموزش ،درصد معلمان محتوای آموزشی ،برنامه‌های آموزشی ،قرار داشند مورد بررسی ،معلمان و والدین مدارس ،محتوای آموزشی مهارتهای زندگی ،محتوای مهارتهای زندگی مستقل ،بازنگری در محتوای آموزشی ،تحلیل محتوای آموزشی ،زمینهء مهارتهای زندگی مستقل ،درصد محتوای آموزشی

مناطق جغرافیایی نامبرده بودند.والدین هم از بین افرادی انتخاب شدند که بنا به نظر معلمان و مشاورین مدارس از تحصیلات لازم برای پاسخگویی به پرسشنامه برخوردار بودند.پس از جمع‌آوری و استخراج اطلاعات تعداد 172 پرسشنامه کامل بودند و بقیهء پرسشنامه‌ها بعلت عدم‌ تکمیل و ناقص بودن از جریان تحلیل خارج شدند.نتایج تحلیلها نشان داد که هم والدین و هم‌ معلمان بر این باورند که محتوای آموزشی موجود با توجه به دیدگاه یوشینوری تأثیر مثبت و بالایی(بیش از 70%)را بر مهارتهای زندگی مستقل کودکان کم‌توان ذهنی داشته است.براساس‌ نتایج این پژوهش توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:تحلیل محتوای آموزشی براساس دیدگاه مطرح‌ شده،بازنگری در محتوای آموزشی براساس تحلیل محتوا،کاربردی کردن محتوای آموزشی بر اساس دیدگاه مطرح شده،آموزش مهارتهای زندگی مستقل بعنوان برنامه‌های اصلی به کودکان‌ کم‌توان ذهنی و آموزش معلمان در این زمینه.ست.براساس دیدگاه مذکور پرسشنامه‌ای تدوین شد که کاملا نمایانگر حیطه‌های مورد نظر در این دیدگاه بود.روایی صوری ابزار ساخته شده به تایید تعدادی از متخصصین رسید و اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 0/92 بدست آمد.جامعه آماری‌ این تحقیق کلیه معلمان و والدین مدارس ابتدایی کم‌توان ذهنی آموزش و پرورش شهر تهران‌ انتخاب شدند.با استفاده از پرسشنامهء مذکور نظرات 200 نفر از اولیاء و معلمان کودکان کم‌ توان ذهنی که پنج مدرسه که هر یک در مناطق جغرافیای شرق و شمال شرق،مرکز و غرب‌ تهران قرار داشند مورد بررسی قرار گرفت.این افراد شامل کلیهء معلمان مدارس انتخاب شده در

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.