Skip to main content
فهرست مقالات

بخش اول: علوم عقلی اسلامی: ابزاری بودن منطق

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 1 (30 صفحه - از 9 تا 38)

کلیدواژه ها : تمایز علوم ،اصالی ،ابزاری ،منطق ،منطق صوری

کلید واژه های ماشینی : ابزاری بودن منطق ،المنطق ،حکمت نظری ،علم منطق ،بحث از مادة فکر ،حکمت عملی ،حکمت نظری و عملی ،معنای ابزاری بودن منطق ،ابزاری بودن ،منطق جزء فلسفه ،تقسیم علم به نظری ،دانش منطق ،تقسیم علوم ،موضوع منطق ،منطقی ،بحث ابزاری بودن منطق ،تمایز علوم ،جزء فلسفه ،منطق علم ،منطق ابزار فلسفه ،علم بودن منطق ،شمار ،مادة فکر ،قواعد منطق ،منطق ابزار ،تمایز به موضوع ،ابزاری به شمار ،منطق جزء ،موضوع حکمت نظری ،تمایز و تقسیم علوم

نوشتار حاضر، درصدد بررسی جایگاه دانش منطق در میان دیگر دانش‌هاست. از آنجا که بررسی تمایز علوم و تقسیم‌های علم نقش بسزایی در روشن شدن مسئلة مورد بحث دارد، در آغاز، بحث مختصری در بارة دو نکتة مزبور مطرح کرده، سپس به اثبات ابزاری بودن منطق می‌پردازیم. بدین امر نیز توجه داده می‌شود که در باب منطق دو دیدگاه می‌توان داشت: یکی نگاه فی‌نفسه، و دیگری در قیاس با دیگر علوم، که غرض اصلی از علم منطق جهت دوم است. ازهمین دیدگاه است که منطق، دانشی ابزاری به شمار آمده که همة دانش‌ها بدان نیازمندند. در بخش پایانی مقاله، معنای ابزاری بودن منطق بررسی شده و روشن می‌شود که منطق ضمانت صحت فکر، از نظر صورت و ماده را بر عهده دارد. ولی در منطق، بحث از مادة فکر، به طور کلی صورت می‌گیرد و این علم به مواد خاص و جزئی که در افکار گوناگون به کار می‌رود، نمی‌پردازد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.