Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی برنامه های صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1385 (ویژه نامه) - شماره 6 (23 صفحه - از 22 تا 44)

کلیدواژه ها : تکنولوژی ،سیاستهای اقتصادی ،بهینه‌سازی مصرف انرژی ،کالای‌ انرژی‌بر

کلید واژه های ماشینی : صرفه‌جویی در مصرف انرژی ،مصرف انرژی ،مصرف انرژی در ایران ،بهینه‌سازی مصرف انرژی ،برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف ،اجرای سیاستهای بهینه‌سازی مصرف انرژی ،سیاستهای صرفه‌جویی در مصرف ،انرژی در ایران ،سیاستهای بهینه‌سازی مصرف انرژی ،صرفه‌جویی انرژی ،زمینه صرفه‌جویی در مصرف ،برنامه‌های توسعه ،بهینه‌سازی مصرف ،برنامه‌های صرفه‌جویی ،توسعه اقتصادی ،انرژی در برنامه‌های توسعه ،سیاستهای صرفه‌جویی ،سیاستهای انرژی ،اجرای سیاستها ،اجرای سیاستهای صرفه‌جویی ،انرژی‌بر ،سیاستهای قیمتی ،سیاستهای تعدیل اقتصادی ،انرژی مورد توجه ،کالاها و خدمات انرژی‌بر ،اجرای سیاستهای قیمتی ،سیاستهای صرفه‌جویی انرژی ،تغییر الگوی مصرف انرژی ،کالاهای انرژی‌بر ،هزینه‌های انرژی صرفه‌جویی

وقوع اولین شوک نفتی در سال 1973 نکات بسیار مهمی را به کشورهای صنعتی‌ آموخت.این کشورها از یک سو،به میزان وابستگی رشد و توسعه اقتصادی خود به‌ انرژی پی‌بردند و از سوی دیگر،نقش انرژی در روشهای تولید و تکنولوژیهای آنها در آن زمان تعیین گردید.با درک این موضوع کشورهای توسعه یافته تصمیم گرفتند سیاستهای ویژه‌ای را از طریق آژانس بین‌المللی انرژی دنبال نمایند که یکی از مهمترین آنها صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بالا بردن کارایی مصرف آن بود. کشورهای درحال‌توسعه نیز در سالهای بعد این سیاستها را دنبال نمودند و بدین‌ ترتیب مصرف بهینه انرژی مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفت و سیاستهای ویژه‌ای‌ برای تحقق آن،تدوین گردید. در ایران نیز با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آزاد شدن نسبی اقتصاد از تبعات آن،در برنامه اول توسعه تلاش شد تا ظرفیتهای عرضه انرژی دوباره فعال گردد اما با رشد سریع مصرف انرژی طی برنامه‌های توسعه‌ای بعدی بحث کنترل و صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطرح شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.پس از آن،مباحث انرژی‌ در ایران با بحثهای کاهش یارانه در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی و موضوع‌ عدالت اجتماعی در دوره‌های بعدی مترادف شد.اما باوجود تلاشهای کارشناسانه چه‌ در حوزه نظری و چه در شیوه اجرای سیاستها،هنوز تحلیلی ازگانیک از عوامل‌ زیربنایی برای اجرای سیاستها صورت نگرفته و به رغم اجرای سیاستهای متعدد، موفقیت قابل توجهی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی حاصل نگردیده است. این مقاله درپی آن نیست که راه‌حلی قطعی برای مسئله صرفه‌جویی انرژی‌ در ایران ارائه دهد،بلکه تلاش دارد با تعریف دقیق‌تر مسئله و روشن ساختن زوایا و ابعاد علمی آن،آسیب‌هایی را که موجب ایجاد نارسایی در اجرای مؤثر این سیاستها گردیده است،شناسایی کند. نویسندگان این مقاله بر این باورند که یکی از مهمترین نارسایی‌های‌ سیاستهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ایران،عدم شناخت ظرفیتهای فنی، اقتصادی،و سیاسی موجود در کشور بوده و ضرورت و جایگاه صحیح بحث‌ بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران خوب درک نشده است.به همین خاطر سیاستهای‌ صرفه‌جویی وابسته به سیاست‌های ملی انرژی گردیده که خود موجب نارساییهای‌ موجود در این زمینه می‌باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.