Skip to main content
فهرست مقالات

سیاستگذاری در خصوص کاهش مصرف بنزین

نویسنده: ؛ ؛

پاییز 1385 (ویژه نامه) - شماره 6 (19 صفحه - از 45 تا 63)

کلیدواژه ها : تعدیل قیمت ،سهمیه‌بندی ،کشش قیمتی ،شبکه عصبی ،تقاضای بنزین

کلید واژه های ماشینی : مصرف بنزین ،شبکه عصبی فازی ،کاهش مصرف بنزین ،کشش قیمتی تقاضا ،قیمت بنزین ،میزان مصرف بنزین ،شبکه عصبی ،تعدیل قیمت بنزین ،کشش قیمتی ،افزایش میزان مصرف بنزین ،مدل شبکه عصبی فازی ،تعدیل قیمت ،خصوص کشش قیمتی تقاضای بنزین ،مدل شبکه عصبی ،سیاست افزایش قیمت بنزین ،میزان تعدیل قیمت بنزین ،توجه به کشش قیمتی ،روش شبکه عصبی فازی ،لیتر در روز ،عرضه بنزین در سال ،افزایش قیمت بنزین ،کاهش مصرف ،میزان مصرف ،استفاده از شبکه عصبی ،تعدیل قیمت حاملهای انرژی ،مسئله تعدیل قیمت بنزین ،لیتر ،مصرف انرژی ،واردات بنزین و عرضه ،تقاضای بنزین

یکی از سیاستهای دولت در برنامه‌های توسعه اقتصادی،تعدیل قیمت حاملهای انرژی‌ در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه بوده است.خصوصا در سالهای اخیر به دلیل‌ افزایش میزان مصرف بنزین و عدم تکافوی منابع مالی در نظر گرفته شده برای‌ واردات بنزین و عرضه آن به قیمت مصوب(یارانه‌ای)،مسئله تعدیل قیمت بنزین(با توجه به کشش قیمتی تقاضا)و یا سهمیه‌بندی(براساس نوع خودرو)موضوع بحث‌ محافل اقتصادی،خصوصا دولت و مجلس،می‌باشد.میزان سهمیه پیشنهادی برای‌ محدودیت عرضه بنزین در سال 1385،حدود 39 میلیون لیتر در روز می‌باشد.در حالی که میزان مصرف پیش‌بینی شده بنزین،73 میلیون لیتر در روز می‌باشد.از این‌رو سیاست افزایش قیمت بنزین،باید طوری اتخاذ گردد که مصرف به میزان 39 میلیون لیتر در روز(47 درصد)کاهش یابد.از سوی دیگر سیاست سهمیه‌بندی‌ براساس نوع خودرو می‌تواند عرضه محدود را به‌گونه‌ای توزیع کند که نیازی به تعدیل‌ قیمت بنزین وجود نداشته باشد.در این مقاله پس از بررسی برخی از نتایج تحقیقات‌ انجام شده در خصوص کشش قیمتی تقاضای بنزین،تابع تقاضا با توجه به متغیرهای‌ درآمد،قیمت،عمر ناوگان و تعداد خودروهای بنزین‌سوز،برآورد شده و سپس با استفاده از ضرایب به دست آمده و سناریوی منطقی برای مقادیر و متغیرهای مستقل، مصرف بنزین برای دوره 1400-1385 برآورد می‌شود.به منظور برخورداری از نتایج‌ روشهای دیگر پیش‌بینی،از مدل شبکه عصبی فازی نیز استفاده شده است.نتایج‌ بدست آمده تا حد زیادی با یکدیگر همسویی دارند.رشد متوسط سالانه مصرف‌ بنزین طبق روش اقتصادسنجی 5/9 درصد و طبق روش شبکه عصبی فازی،4/8 درصد برآورد شده است.در بخش دوم مقاله به بررسی میزان تعدیل قیمت بنزین بر اساس مطالعه انجام شده می‌پردازیم.بخش نهایی این بررسی به مدلسازی میزان‌ سهمیه بهینه بنزین برای اجزاء ناوگان می‌پردازد و با استفاده از شبکه عصبی فازی، میزان سهمیه برای به حداکثر رسانیدن خدمات ناوگان،بهینه‌یابی می‌گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.