Skip to main content
فهرست مقالات

رفتار پویای قیمت های تک محموله و آتی های نفت خام

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 29 تا 41)

کلیدواژه ها : قیمت نفت ،مدل تصحیح خطا ،قراردادهای آتی‌ها ،کشف قیمت ،ناهمسانی واریانس

کلید واژه های ماشینی : قیمت‌های تک محموله و آتی‌ها، قیمت، قیمت تک محموله، اطلاعات، نفت خام، آتی‌ها، قیمت‌های تک محموله آینده، قیمت آتی‌ها، نااریبی پیش‌بینی قیمت‌های تک محموله، قیمت نفت، نفت خام تک محموله، قراردادهای آتی‌ها پیش‌بینی کننده نااریبی، قیمت تک محمول، قیمت‌های نفت خام تک، قراردادهای آتی‌ها، بازار، بازار بورس، قیمت قراردادهای آتی‌ها اطلاعاتی، نااریبی برآورد قیمت تک محموله، پیش‌بینی قیمت تک محموله آینده، مورد قیمت‌های تک محموله آینده، آتی‌های نفت خام، ریسک، مدل، قیمت‌های تک محموله آینده نفت، اطلاعات موجود در قیمت‌های آتی‌ها، محموله و آتی‌های نفت، قیمت تک محموله آینده قیمت، قیمت‌های آتی‌ها پیش‌بینی کننده نااریبی، نفت خام WTI

این مطالعه به بررسی رفتار پویای قیمت‌های نفت خام تک محموله و آتی‌های‌ نفت خام WTI در بازار بورس نایمکس با در نظر گرفتن نوسانات و افزایش‌ شدید قیمت نفت در سال‌های اخیر پرداخته است.مباحث کشف قیمت،کارایی و ثبات بازار و ارتباط بین قیمت‌های تک محموله و آتی‌ها از جمله موارد مهمی‌ هستند که به آنها پرداخته می‌شود.در مباحث تئوریک از دو دیدگاه مدل هزینه‌ حمل قیمت‌گذاری کالاهای سرمایه‌ای بهره گرفته شده است.معادلات فاما در جهت شناخت اطلاعات موجود در قیمت‌های آتی‌ها و همچنین زیاده ریسک بیان‌ می‌گردند و سپس از طریق داده‌های بازار نایمکس به بررسی هریک از آنها پرداخته شده است.سپس با استفاده از آزمون‌های علت و معلولی،تقدم و تأخر مابین قیمت‌های تک محموله و آتی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند که قراردادهای آتی‌ها پیش‌بینی کننده نااریبی از قیمت‌ های تک محموله آینده می‌باشد و اطلاعات مفیدی در مورد قیمت‌های آینده در بردارند.آزمون‌های همگرایی دلالت بروجود یک رابطه بلندمدت بین قیمت‌های‌ تک محموله و آتی‌ها دارد و آزمون‌های علی و معلولی دال براین است که بین‌ قیمت‌های آتی‌ها و تک محموله رابطه علیت دو طرفه برقرار است.بنابراین‌ بازارهای بورس کاغذی در کشف قیمت مؤثر می‌باشند.

خلاصه ماشینی: "در مدل هزینه حمل در تعیین قیمت آتی‌ها برای کالاهای مصرفی قابل ذخیره‌ روابط زیر برقرار می‌باشد: (1)(به تصویر صفحه مراجعه شود) :S قیمت تک محموله :F قیمت قرارداد آتی‌ها :t زمان :T زمان تحویل قرارداد آتی‌ها :W هزینه نگه‌داری کالا :r نرخ بهره بدون ریسک :c بازده آسودگی‌3 هزینه نگاه‌داری کالا طی یک دوره تابعی از نرخ بهره و هزینه انبار است که به‌ صورت ضریبی از قیمت کالا در نظر گرفته شده است. Salah Abosedra برای بررسی اینکه آیا قیمت‌های آتی‌ها (PF) دارای اطلاعات پیش‌بینی در درون‌ خود می‌باشد از مدل 8 استفاده می‌شود: (8)(به تصویر صفحه مراجعه شود) قیمت آتی‌ها زمانی بهتر از مدت ساده عمل می‌نماید که ضریب b1 با معنی و ضریب b2 بی‌معنی باشد و همچنین عکس آن نیز صادق است. همانطور که از جدول 1 می‌توان برداشت نمود ضریب(به تصویر صفحه مراجعه شود)برای هر سه قرارداد با معنی می‌باشد بدین معنی که قراردادهای آتی‌ها دارای اطلاعاتی در مورد قیمت‌های تک‌ محموله آینده نفت می‌باشند. نتایج براورد مدل شماره 5 (به تصویر صفحه مراجعه شود) **معنی‌دار در سطح 5 درصد در جهت برآورد مدل 6 بدین منظور که آیا قیمت‌های آتی‌ها برآوردگرهای‌ نااریب از قیمت تک محموله می‌باشند نیاز است که در ابتدا نتایج آزمون‌ها یکپارچگی‌1 و همگرایی‌2مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج مدل شماره 6 و آزمون والد (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون‌های همگرایی دلالت بر وجود یک رابطه بلندمدت بین قیمت‌های تک‌ محموله و آتی‌ها دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.