Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه موردی طرح ساماندهی آبراهه کارون- روشی جدید در ارزیابی زیست محیطی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 143 تا 158)

کلیدواژه ها :

ساماندهی ،کارون ،ارزیابی اثرات زیست‌محیطی ،ماتریس تجسمی ،صورت ریز ساده

کلید واژه های ماشینی : طرح ساماندهی آبراهه کارون، محیط طرح ساماندهی آبراهه کارون، ارزیابی زیست‌محیطی طرح ساماندهی آبراهه، مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی طرح ساماندهی، اجرای طرح ساماندهی آبراهه کارون، موردی طرح ساماندهی آبراهه کارون، کارون، مطالعه موردی طرح ساماندهی آبراهه، سیلاب طرح ساماندهی آبراهه کارون، آب

مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی طرح ساماندهی آبراهه کارون پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، جهت بررسی اثرات مختلف پروژه بر محیطزیست منطقه با روشهای شبکه، صورت ریز ساده و ماتریس تصویری به صورت اختصاصی برای طرح ساماندهی کارون انجام گرفته است.در این مطالعه، وضعیت موجود محیطزیست در محدوده بلافصل و پیرامون طرح تشریح شد و پارامترهای کمی و کیفی با استانداردهای ملی و در صورت عدم وجود استاندارد در برخی موارد بر اساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تأثیر بر عناصر حساس زیست‌محیطی و در مواردی قضاوت تخصصی و کارشناسی، مورد مقایسه و سنجش قرار گرفته است.در این روش اطلاعات مربوط به گزینه فنی اجرایی با توجه به اهداف سه‌گانه طرح (شامل کنترل سیلاب، برنامه‌ریزی منابع آب و کشتیرانی)ابتدا با روش شبکه ارتباطات به طور جداگانه غربال گردیده و سپس انواع اثرات در صورت ریزهای ساده و نیز شدت و اهمیت آثار توسط ماتریس‌های تجسمی ارزیابی شده‌اند.ضرایبانتخابی جهت ارزش‌گذاری اثرات بر حسب شدت و اهمیت آنها، درصد تأثیرپذیری عناصر زیست محیطی، فعالیتهای برجسته طرح و فاکتورهای حساس محیطزیست موجود تعیین شده‌اند.جهت تلفیق اهداف سه‌گانه طرح و تعیین عوامل مشترک تحت تأثیر پروژه، از یک ماتریس تلفیقی توسعه‌یافته در گروه مطالعات ارزیابی بهره گرفته شده است.در این ماتریس، عوامل مشترک بر اساس ضریب ارزش فعالیت، اثر و عنصر زیست‌محیطی غربال شده و یکایک اثرات مثبت و منفی هر فعالیت برجسته بر هر عنصر شاخص زیست محیطی، محاسبه گردیده است.نتایج حاصل از روشهای فوق‌الذکر، بیانگر بیشتر بودن آثار مثبت گزینه برتر فنی طرح نسبت به آثار منفی آن می‌باشد.جهت کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی پروژه، روشهای مدیریت زیست‌محیطی مانند دقت در نحوه اجرای عملیات، احیاء زیستگاههای بستر رودخانه و زون‌های اراضی از طریق بازکاشت پوشش گیاهی، حفاظت از بسترهای تخم‌ریزی آبزیان و جلوگیری از احداث دایک در بیشه‌زارها پیشنهاد گردیده‌اند و پس از آن راهکارهایی جهت کنترل و پایش پارامترهای کیفی محیطزیست و دستورالعمل‌های دقیق جهت کنترل هر فاکتور زیست‌محیطی اراته شده است تا بدین ترتیب محیط موجود کمترین خسارت را متحمل شده و بتوان اهداف نهایی اجرای طرح ساماندهی آبراهه کارون را محقق ساخت.

خلاصه ماشینی: "در این مطالعه، وضعیت موجود محیطزیست در محدوده بلافصل و پیرامون طرح تشریح شد و پارامترهای کمی و کیفی با استانداردهای ملی و در صورت عدم وجود استاندارد در برخی موارد بر اساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تأثیر بر عناصر حساس زیست‌محیطی و در مواردی قضاوت تخصصی و کارشناسی، مورد مقایسه و سنجش قرار گرفته است. در این روش اطلاعات مربوط به گزینه فنی اجرایی با توجه به اهداف سه‌گانه طرح (شامل کنترل سیلاب، برنامه‌ریزی منابع آب و کشتیرانی)ابتدا با روش شبکه ارتباطات به طور جداگانه غربال گردیده و سپس انواع اثرات در صورت ریزهای ساده و نیز شدت و اهمیت آثار توسط ماتریس‌های تجسمی ارزیابی شده‌اند. جهت کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی پروژه، روشهای مدیریت زیست‌محیطی مانند دقت در نحوه اجرای عملیات، احیاء زیستگاههای بستر رودخانه و زون‌های اراضی از طریق بازکاشت پوشش گیاهی، حفاظت از بسترهای تخم‌ریزی آبزیان و جلوگیری از احداث دایک در بیشه‌زارها پیشنهاد گردیده‌اند و پس از آن راهکارهایی جهت کنترل و پایش پارامترهای کیفی محیطزیست و دستورالعمل‌های دقیق جهت کنترل هر فاکتور زیست‌محیطی اراته شده است تا بدین ترتیب محیط موجود کمترین خسارت را متحمل شده و بتوان اهداف نهایی اجرای طرح ساماندهی آبراهه کارون را محقق ساخت. در انجام مطالعات تفصیلی باید مهمترین آثار منفی اجرای طرح کشتیرانی بر کیفیت آب و رسوب رودخانه کارون را مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر در نظر گرفتن عوامل متأثر از اجرای این پروژه به ویژه در رابطه با افزایش نگرانی زیست‌محیطی نسبت به سرنوشت رودخانه کارون و شاخه‌های فرعی آن از ضرورت بالایی برخوردار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.