Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه و تحلیل بادها و جریان های هوا در ترازهای مختلف جو در ماه ها و روزهای بارشی در منطقه شیر کوه یزد

نویسنده: ؛

پاییز 1383 - شماره 74 علمی-پژوهشی (19 صفحه - از 159 تا 177)

کلیدواژه ها : شیرکوه ،باد ،بارش ،جریان هوا ،ترازهای مختلف جو ،یزد

کلید واژه های ماشینی : افزایش بارش ،هوا در ترازهای ،بندرعباس در روزهای بارشی ،روزهای بارشی ،جریان‌های جوی ،بادهای غالب سطح زمین ،بارشی در ایستگاه بندرعباس ،باد در ترازهای ،بادهای غالب ،داده‌های باد سطح زمین ،بارش در منطقه ،سرعت باد ،جوی از آبهای جنوب ،شیراز ،رطوبت ایستگاه‌های جو ،ایستگاه‌های جو بالای بندرعباس ،جریان‌های هوا در ترازهای ،هکتوپاسکال ،جریان‌های هوا ،منطقه مورد مطالعه ،روزهای بارشی در ایستگاه ،سطح زمین ،باد در سطح زمین ،دوره بارشی ،جوی در روزهای بارشی ،سطح زمین ایستگاه‌های سینوپتیک بندرعباس ،بندرعباس ،کرمان ،پروژه‌های افزایش بارش ،یزد

یکی از موانع عمده دستیابی به اهداف توسعه پایدار در برخی کشورهای جهان از جمله ایران، محدودیت منابع آب است.در مقابل پروژه‌های افزایش بارش به عنوان یکی از راهکارهای نوین تأمین منابع آب مطرح می‌باشد.زمینه لازم برای اجرای پروژه‌های افزایش باران، انجام یک سری بررسی‌های علمی و تحقیقاتی است تا شرایط و توانهای بالقوه و بالفعل مناطق مختلف جهت اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه‌ها شناخته شود.اگرچه قسمت عمده ایت مطالعات را اقلیم‌شناسی ابر و بارش تشکیل می‌دهند، ولی از آنجایی‌که جریان‌های جوی و بادها در ترازهای مختلف جو در هر تیپ هوای غالب از ویژگی‌های خاصی برخوردارند و در شاریط سینوپتیکی و ترمودینامیکی مختلف، جریان‌های جوی ویژه‌ای با سرعت‌ها و جهت‌های مختلفی می‌وزند، همچنین غلبه یا ضعف برخی از شرایط باد و جریان‌های هوا خود می‌تواند به عنوان شاخصی از شریاط ویژه هوا مانند پایداری‌ها و ماپایداری‌ها محسوب شوند، بنابراین مطالعه این گروه پارامترهای جوی در هر منطقه می‌تواند آگاهی طراحان را جهت اجرای این پروژه‌ها افزایش دهد.این تحقیق در منطقه شیرکوه یزد و با استفاده از داده‌های باد و رطوبت ایستگاه‌های جو بالای بندرعباس، کرمان و شیراز و داده‌های باد سطح زمین ایستگاه‌های سینوپتیک بندرعباس، کرمان، بافت، یزد و شیراز انجام پذیرفته است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در ماههای سرد و بارشی سال در این منطقه، بیشترین رخداد بادها و جهت و سرعت جریان‌های هوا در سطوح استاندارد جو، غربی و جنوب‌غربی است.در روزهای بارشی جهت بادهای غالب سطح زمین بین 170 و 360 درجه است، در تراز 700 هکتوپاسکال بیش از 80 درصد بادها غربی و در ترازهای میانی و فوقانی جو این ایستگاه‌ها جهت بادهای غالب به‌طور عمده بین 180 تا 330 درجه است.با توجه به جنوب و جنوب‌غربی و حتی جنوب‌شرقی بودن این بادها در بندرعباس در روزهای بارشی و اینکه این جریان‌های جوی از آبهای جنوب کشور عبور می‌کنند، پس از کسب گرما و رطوبت و برخورد به شیب‌های جنوبی ارتفاعات منطقه مورد مطالعه، می‌توانند در افزایش بارش و ناپایداریها نقش مؤثری داشته باشند.بنابراین برای پیش‌بینی روزهای بارشی در راستای مقابله با مشکل کم آبی و اجرای پروژه‌های افزایش بارش در این منطقه، لازم است که از امتیازات مثبت مذکور به خوبی استفاده شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.