Skip to main content
فهرست مقالات

ساختار نظام قدرت منطقه ای در افریقا

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (23 صفحه - از 106 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : آفریقا، قدرت، امتیاز، قاره، قدرت ملی، منطقه‌ای، قاره آفریقا، سیاسی، کل قاره مشخص، ساختار نظام قدرت، نظام قدرت منطقه‌ای در آفریقا، سنجش قدرت ملی کشورها، جغرافیایی، قدرت ملی کشورها، نظامی، نظام قدرت منطقه‌ای در افریقا، متغیرهای سنجش قدرت ملی کشورها، محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور، تعیین قدرت ملی کشورها، متغیرهای، سنجش، امتیاز متغیر تعداد جمعیت نیجریه، اقتصادی، سهم، کشور آفریقای جنوبی، نیجریه، مجموع درصدهای کل قاره مشخص، جمعیت، عوامل، سطح قدرت ملی

ساختار نظام قدرت منطقه ‌ای در آفریقا حافظ نیا محمدرضا,اعظمی هادی,مجتهدزاده پیروز,احمدی پور زهرا شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه‌ای می‌کند. برای شناخت این‌گونه کشورها نیاز به رده‌بندی بر اساس قدرت ملی آنها می‌باشد. با تعیین سطح و وزن ژئوپلیتیکی هر یک از کشورها می‌توان سطوح قدرت ملی آنها را مورد سنجش قرار داد. سنجش قدرت ملی کشورها مستلزم ارزیابی و محاسبه مؤلفه‌ها و عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سرزمینی، نظامی، فرهنگی و علمی کشورها می‌باشد که محاسبه مجموع امتیازات عوامل مذکور نشانگر میزان و سطح قدرت ملی و تعیین جایگاه آنها در میان کشورها و در سطح منطقه‌ای و قاره‌ای می‌باشد. شناخت و درک اهمیت قاره آفریقا در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، سرزمینی و ... در بدو ورود به هزاره سوم و بذل توجه به کشورهای محوری و قطب آن، کمک مؤثری در تدوین برنامه‌های کارآمد در زمینه‌های مختلف هریک از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران نموده و میزان موفقیت، صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها و رسیدن به اهداف را محقق خواهد نمود. مقاله حاضر ضمن برشماری پتانسیل‌ها و عوامل مهم ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در جایگاه هر یک از کشورها، سعی در شناخت کشورهای مهم و مؤثر در سطوح منطقه‌ای و قاره‌ای آفریقا دارد.

خلاصه ماشینی: "عامل اقتصادی: در بررسی و مقایسه متغیرهای اقتصادی مؤثر در تعیین قدرت ملی کشورها،به 7متغیر زیر توجه شده است: -درآمد خالص سرانه(سهم درصد،یعنی درصد مقادیر هریک از کشورها نسبت بهمجموع درآمد خالص سرانه کشورهای قاره مشخص و همان امتیاز محسوب شده است). 4. عامل سرزمینی: در بررسی و مقایسه متغیرهای سرزمینی مؤثر در تعیین قدرت ملی کشورها،به 7متغیر زیر توجه شده است: -مساحت(سهم درصد،یعنی درصد مساحت هریک از کشورها نسبت به مساحتکل قاره مشخص و همان امتیاز محسوب شده است). 5. عامل علمی و فن‌آورانه: در بررسی و مقایسه متغیرهای علمی و فن‌آورانه مؤثر در تعیین قدرت ملیکشورها،به 5 متغیر زیر توجه شده است: -تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی(سهم درصد،یعنی درصد دانشگاه‌هایهریک از کشورها نسبت به دانشگاه‌های کل قاره مشخص و همان امتیاز محسوب شدهاست). 6. عامل اجتماعی: در بررسی و مقایسه متغیرهای اجتماعی مؤثر در تعیین قدرت ملی کشورها،به 18متغیر زیر توجه شده است: -تعداد جمعیت(سهم درصد،یعنی درصد جمعیت هریک از کشورها نسبت بهجمعیت کل قاره مشخص و همان امتیاز محسوب شده است). 7. عامل نظامی: در بررسی و مقایسه متغیرهای نظامی تأثیرگذار در تعیین قدرت ملی کشورها،به 8متغیر زیر توجه شده است: -تعداد نیروهای نظامی(سهم درصد،یعنی درصدتعداد نیروهای نظامی هریک ازکشورها نسبت به نیروهای کل قاره مشخص و همان امتیاز محسوب شده است). (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل 1 هرم سطوح چهارگانه قدرت در آفریقا در مجموع با توجه به امتیازات کسب شده می‌توان گفت در جنوب آفریقا،قدرتدرجه اول کشور آفریقای جنوبی می‌باشد و قدرت درجه دوم در سطح قاره‌ای وجود نداردو در این منطقه شاهد تک قدرتی در ساختار نظام قدرت منطقه‌ای می‌باشیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.