Skip to main content
فهرست مقالات

اثرات شرایط مالی بر پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 37 تا 66)

کلیدواژه ها :

پس‌انداز ،سرمایه‌گذاری ،شرایط مالی ،رشد اقتصادی و نرخ بهره

کلید واژه های ماشینی : پس‌انداز، سرمایه، اقتصادی، نرخ بهره، رشد اقتصادی، اثرات شرایط مالی بر پس‌انداز، نرخهای بهره حقیقی، سرمایه‌گذاری، کشورهای در حال توسعه، پس‌انداز ملی

و افزایش مسائل کنترل مالی. با توجه به آزمون آثار بالقوه شرایط مالی روی گروه‌های متعددی از کشورها با تکنیک‌های مختلف،تنها تعداد معدودی مخالف نظریه توسعه مالی با افزایش سرانه‌ درآمدها می‌باشند؛درحالی‌که مسأله علیت به‌طور روزافزون مورد جدال می‌باشد؛یعنی‌ اینکه آیا توسعه مالی سبب رشد اقتصادی است؟یا اینکه به‌طور گسترده همگام با رشد اقتصادی جریان می‌یابد. در این مقاله به‌طور مختصر مقادیر تجربی موجود در مورد آثار شرایط مالی(بخصوص‌ نرخ بهره)بر پس‌انداز،مقدار و کارایی سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای‌ در حال توسعه و ایران ارائه می‌شود و عوامل موثر بر آنها در اقتصاد ایران مورد بررسی‌ و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

خلاصه ماشینی:

"Mohsin Khan (0991) Khan Carmen Reinhat با استفاده داده برای‌ دوره 9791-0791 برای 42 کشور در حال توسعه مشاهده نمودند که یک رابطه مثبت قوی‌ بین رشد اقتصادی و نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به کل سرمایه‌گذاری وجود دارد و با توجه به اینکه اعتبارات در دسترس یک متغیر مهم و تعیین‌کننده در سرمایه‌گذاری‌ خصوصی می‌باشد،لذا Khan Reinhat معتقدند که تاثیر شرایط مالی روی رشد اقتصادی به واسطه این کانال صورت می‌گیرد. جدول شماره(3-3)نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی(08-3631) (ارقام:درصد) (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:بانک مرکزی،گزارش‌های سالیانه 5-ارائه مدل اقتصاد سنجی و تحلیل نتایج مدل‌ 1-5-ارائه مدل اقتصادسنجی در اقتصاد ایران با توجه به تئوری‌های مختلف بحث شده در قسمتهای قبلی،مدل مربوط به اثرات شرایط مالی بر پس‌انداز،سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به صورت زیر تکمی و ارائه شده است: معادله مربوط به نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص ملی: SGNON-C(1)+C(2)*DGNPR+C(3)*RPR+C(4)*DEPR+C(5)*OINCGN PN(-1) معادله مربوط به نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی DCTSGNPN GNER+C(8)*RP+C(9)* IGNPN-+c(6)+C(7)* +C(10)*D1+C(11)*IGNPN(-1) معادله مربوط به رشد اقتصادی: X1565UP+C(14)*DL+C(15)* DGNPR-C(12)*RP+C(13)* OINCGNPN(-1)+C(16)*IPR+c(17)IGR معادله مربوط به نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی: DCTSGNPN GNER+C(8)*RP+C(9)* IPNGPN-+c(6)+C(7)* +C(10)*D1+(11)*IPNGPN(-1)+C(12)*IGNGNPN در اگلوی فوق‌ :SGNPN نسبت پس‌انداز ناخالص ملی به‌ GNP (برحسب قیمتهای‌ جاری)، :DGNPR نرخ رشد حقیقی‌ GNP (برحسب قیمتهای ثابت 6731)، :RPR نرخ‌ بهره حقیقی باری سپرده‌ها، :RP نرخ بهره اسمی برای سپرده‌ها، :DEPR نسبت وابستگی‌ به جمعیت(جمعیت زیر 51 سال و بالای 56 سال به جمعیت بین 46-51 ساله)، :IGNPN نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به‌ GNP (برحسب قیمتهای جاری)، :IPNGNPN نسبت‌ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌ GNP (برحسب قیمتهای جاری)، :IGNGNPN نسبت‌ سرمایه‌گذاری بخش دولتی به‌ GNP (برحسب قیمتهای جاری)، :DCTSGNPN رشد نسبت کل اعتبارات پرداختی توسط بانکها به‌ GNP (برحسب قیمتهای جاری)، :OINCGNPN(-1) نسبت درآمدهای حاصل از نفت و گاز به‌ GNP با یک دوره‌ تاخیر(برحسب قیمتهای جاری)، :IPR سرمایه‌گذاری بخش خصوصی(برحسب قیمتهای‌ ثابت 6731)، :IGR سرمایه‌گذاری بخش دولتی(برحسب قیمتهای ثابت 6731) و :X1565PUP نسبت جمعیت 51 تا 56 ساله به کل جمعیت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.