Skip to main content
فهرست مقالات

آزمون تجربی رابطه تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 18 (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلیدواژه ها : تجارت خارجی ،رشد اقتصادی ،استراتژی توسعه صادرات‌11 ،مدلهای علی ،جایگزینی واردات جایگزینی صادرات

کلید واژه های ماشینی : تجارت خارجی ،رشد اقتصادی ،رشد اقتصادی بدون نفت ،رشد اقتصادی در ایران ،تجارت خارجی بر رشد ،مدلهای علی تاثیر رشد تجارت ،رشد اقتصادی بر تجارت ،گرنجر ،تاثیر مثبت رشد صادرات ،تجارت آزاد ،صادرات نفتی بر رشد ،مدلهای علی ،تأثیر تجارت خارجی ،تاثیر رشد تجارت خارجی ،نتایج مدلهای علی تاثیر ،ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ،ارزش افزوده ،صادرات غیر نفتی ،تاثیر مثبت رشد واردات ،استراتژی توسعه صادرات ،تاثیر مثبت رشد ،نتایج مدلهای علی گرنجر ،غیر نفتی بر رشد ،رشد ارزش افزوده بخش ،هسیاو ،رشد صادرات غیر نفتی ،نفتی ،رشد صادرات نفتی ،ارزش افزوده بخش ،مدل علی هسیاو

این مقاله به بررسی ارتباط علی بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران می‌پردازد. بدین‌منظور ابتدا ادبیات مربوط به تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تأثیر رشد اقتصادی بر تجارت خارجی مرور می‌شود.در رابطه با تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی،نظریات موافقین و مخالفین تجارت آزاد به اختصار بررسی می‌گردد و در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر تجارت خارجی،به رشد اقتصادی حامی تجارت‌3،ضد تجارت‌4و خنثی نسبت به تجارت‌5و همچنین به تأثیر رابطه مبادله و رشد نامبارک‌6اشاره می‌شود. پس از مرور ادبیات موضوع،مدلهای علی اقتصادسنجی گرنجر7و هسیاو8معرفی می‌شوند و در ادامه،نتایج تخمین مدلهای فوق در انطباق با داده‌ها و اطلاعات اقتصاد ایران تجزیه و تحلیل می‌شوند.آزمون هر دو مدل براساس نتایج به دست آمده حاکی از آن است که‌ ایران نیازمند اتخاذ همزمان دو روش جایگزینی واردات‌9و جایگزینی صادرات‌10است. نتایج مدلهای علی تاثیر رشد تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را تایید می‌کنند که این‌ ارتباط علی مثبت ناشی از تاثیر مثبت رشد واردات بر رشد جمع ارزش افزوده بخشهای‌ صنایع و معادن و کشاورزی و ناشی از تاثیر مثبت رشد صادرات نفتی بر رشد ارزش افزوده‌ بخش خدمات است.نتایج همچنین مؤید وجود ارتباط دو سویه بین رشد واردات و رشد اقتصادی بدون نفت است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.