Skip to main content
فهرست مقالات

سازمان یادگیرنده درسهای نو/ تفکر برای مدیریت تغییر و توسعه مدیریتی

نویسنده:

مترجم:

(8 صفحه - از 70 تا 77)

کلیدواژه ها : استعاره ،مدیریت تغییر ،سامان یادگیرنده ،توسعه مدیریتی ،تحول سازمانی

کلید واژه های ماشینی : سازمان یادگیرنده ،مدیران ،سازمان ،استعاره ،مدیریت تغییر و توسعه مدیریتی ،توسعه مدیریتی ،تفکر ،نظریه سازمان و توسعه مدیریتی ،مفهوم سازمان یادگیرنده ،THE LEARNING ORGANIZATION ،OF THE LEARNING ORGANIZATION ،IN THE LEARNING ORGANIZATION ،AND PRACTICE OF THE LEARNING ،تفکر استعاری در نظریه سازمان ،IN ،تغییر ،سازمان یادگیرنده درسهای نو ،NO ،THE ،ORGANIZATION ،نظریه ،AND ،بازخورد ،توسعه مدیریتی مطرح ،PP ،فرایند ،اصطلاح یادگیری سازمانی استفاده ،AND THE MEASURE OF ،THE CONCEPTUAL REPRESENTATION AND THE ،تحول

در این مقاله مسئله تفکر استعاری در نظریه سازمان و توسعه مدیریتی مطرح و در این راه درباره خطرهای تفکر درچارچوب استعاره هشدار داده می شود. مفهوم سازمان یادگیرنده در یک چنین بستری مطرح و برخی چالشها و الزامات برای توسعه مدیریتی بحث و بررسی می شود.

خلاصه ماشینی:

"در تعمیم باز هم بیشتر استعاره ، درک این نکته مشکل نیست که چرا فرد ممکن است ادعا کند که ما باید "برای درک فراگیری سازمانی به نظریه های یادگیری فردی " نگاه کنیم 6"، ص "49. پرسشی که پاسخ به آن ضرورت پیدا می کند این است که آیا فریبندگی پندار )حاصل از استعاره ( تنهاسرپوشی را تشکیل نمی دهد که به جای درکی ژرفتر از عوامل و فرایندهایی که احتمالادست اندرکار هستند، فقط برداشتی سطحی از آنهاکسب کنیم ؟ تا چه حد می توان فرض کرد که سازمانها از لحاظ ساختار و نقش هم شبیه موجودات زنده هستند و هم باید شبیه آنها باشند؟ ما در تمام اشکال ارتباطی از استعاره ها استفاده می کنیم . بیتسون در 1972 اصطلاح "یادگیری دوباره "6 وضع کرد تا تکامل ظرفیت مشابهی را برای سازمانها بیان کند تا بتوانند یادبگیرند که یاد بگیرند و فراموش کنند: "این گونه یادگیری صرفا شامل عادت به انباشت سطحی اطلاعات و رویدادها نیست ، بلکه توان تجدیدبنای موقعیتها و پیدا کردن الگوها و مفاهیمی که پیشتر نادیده گرفته را نیز شامل می شود" 18"،"19. THE QUEST FOR NARCISSIM AND THE EGO-IDEAL IN WORK ORGANIZATIONS", ADMINISTRATIVE THEORY AND PRACTISE, VOL. "RESISTANCE TO CHANGE: A PSYCHOANALYTIC CRITIQUE OF ARGRIS AND SCHO''''S CONTRIBUTIONS TO ORGANIZATION THEORY AND INTERVENTION", JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, VOL."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.