Skip to main content
فهرست مقالات

جنبه انسانی چابکی سازمانی

مترجم:

(19 صفحه - از 24 تا 42)

کلیدواژه ها :

رهبری ،تولید چابک ،سازمانها ،توسعةمنابع انسانی

کلید واژه های ماشینی : کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات، سازمان، فنی، مشتری، تولید، مدیران، فناوری تولید پیشرفته، چابکی سازمانی

ممکن است چابکی سازمانی به عنوان ترکیب فرآیندها، مشخصههای سازمانی و اعضای سازمان با فناوری پیشرفته در نظر گرفته شود. چابکی توانایی سازمان در تهیةمحصولات و خدمات با کیفیت خوب را افزایش میدهد و بنابراین برای افزایش توان رقابت سازمان مهم است در این مقاله دیدگاههای تولیدی عملیاتی ، مدیریت عمومی و اجتماعی فنی به منظور توسعة مدلی از چابکی سازمانی عرضه میشود. همچنین پیشینة موجود در این زمینه‌ها مرور و مدلی از چابکی بر مبنای تامین‌کنندگان، اعضای سازمان و مشتریان ارائه میشود که از طریق فناوری اطلاعات به یکدیگر پیوستهاند. پیشنهاد شده است که این پیوستگی بر بنیان رهبری ، فرهنگ سازمانی و سیستمهای پاداش کارکنان تکیه داشته باشد تا رابطه‌ای بین افراد و فناوری ایجاد شود. این روابط شامل دخالت افراد در تصمیمگیری، ایجاد کیفیت محصول و فرآیند از طریق ارائة مشاغل غنی شده، آموزش فناوری و تدارک سیستم پاداشی است که تلاشهای ارتقا بخش چابکی را تقویت میکند.

خلاصه ماشینی:

"چابکی توانایی سازمان در تهیةمحصولات و خدمات با کیفیت خوب را افزایش میدهد و بنابراین برای افزایش توان رقابت سازمان مهم است در این مقاله دیدگاههای تولیدی عملیاتی ، مدیریت عمومی و اجتماعی فنی به منظور توسعة مدلی از چابکی سازمانی عرضه میشود. این روابط شامل دخالت افراد در تصمیمگیری، ایجاد کیفیت محصول و فرآیند از طریق ارائة مشاغل غنی شده، آموزش فناوری و تدارک سیستم پاداشی است که تلاشهای ارتقا بخش چابکی را تقویت میکند. شراکت میان تأمینکنندگان و مشتریان تنها زمانی اتفاق میافتد که به اعضای سازمان به عنوان شرکای اجرای نوآوریهایی چون فناوری تولید پیشرفته توجه و به آنها برای یادگیری و سازگاری لازم با تغییرات سازمانی پاداش داده شود. عواملرهبری، فرهنگ سازمانی و سیستمهای پاداش برای کارگران، به عنوان بنیانهای انتخاب و کار با فناوریهای تولید پیشرفته در نظر گرفته میشود تا اعضای سازمان را در تیمهای مجازی و حقیقی پشتیبانی کنند. به طور واضح ، این نیاز وجود دارد که ارتباطات موثر بین کارکنان بازاریابی، عملیات و مالی وجود داشته باشد تا تأمینکنندگان مناسب مشخص شوند و تولید با هزینة مناسب و مواد با کیفیت خوب همراه با روابط همکارانه میان اعضای سازمان افزایش یابد. این وظیفةرهبری است که فرهنگی ایجاد کند که با ترکیب تجربیات چابکی پذیرفته شده مثل فناوری تولید پیشرفته، تولید مجازی، سرعت و زمان، با یادگیری سازمانی ویادگیری کارکنان و در نظر گرفتن پاداش برای کارکنان چابک، از نوآوری، انتشار اطلاعات و کار تیمی پشتیبانی کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.