Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین جایگاه دانشگران در سازمانهای خدماتی و ارایه راهکار برای بهبود وضع موجود (مورد: سازمان های خدماتی الف و ب )

نویسنده:

(12 صفحه - از 78 تا 89)

کلیدواژه ها :

دانایی ،دانشگر ،سازمانهای خدماتی ،فرایندهای دانایی ،دارایی دانایی ،فرایند:

کلید واژه های ماشینی : دانشگران، دانش، سازمان، اطلاعات، کارکنان، مدیر، دانایی، عوامل موثر در رضایت دانشگران، رضایت، مدل

موضوع این پروژه، بررسی وضعیت دانشگران در دو سازمان خدماتی منتخب و ارائه راهکار برای بهبود آن است. هدف تحقیق، یافتن پاسخ سئوالهای در پی آمده است: 1- میزان رضایت دانشگران از وضع موجود، در چه حدی است؟ 2- میزان اهمیت عوامل موثر در رضایت دانشگران، در چه سطحی است؟ 3- میزان به کارگیری دانائی توسط دانشگران، در چه سطحی است؟ 4- ویژگیهای دانشگران این دو سازمان چیست؟ برای انتخاب مدل نظری تحقیق، مدل های متعدد مدیریت دانایی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که در نهایت مدل خانم هربی به دلیل ویژگیهای خاص خود به عنوان مدل نظری تحقیق انتخاب شد. سپس فرایندهایی که بیشتر فعالیتهای آنها جنبه دانایی داشته و با معیارهای ادبیات موضوع هماهنگ بود به عنوان فرایندهای دانایی مورد شناسایی قرار گرفته و افراد شاغل در این فرایندها به عنوان دانشگر و جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. یافته های تحقیق مبین این مطلب است که میزان به کارگیری دانایی در سازمان الف، بالاتر از سطح متوسط می باشد و در سازمان ب، پایین تر از حد متوسط برآورد شده است.

خلاصه ماشینی:

"هدف تحقیق، یافتن پاسخ سئوالهای در پی آمده است: 1- میزان رضایت دانشگران از وضع موجود، در چه حدی است؟ 2- میزان اهمیت عوامل موثر در رضایت دانشگران، در چه سطحی است؟ 3- میزان به کارگیری دانائی توسط دانشگران، در چه سطحی است؟ 4- ویژگیهای دانشگران این دو سازمان چیست؟ برای انتخاب مدل نظری تحقیق، مدل های متعدد مدیریت دانایی، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که در نهایت مدل خانم هربی به دلیل ویژگیهای خاص خود به عنوان مدل نظری تحقیق انتخاب شد. " Managing Knowledge workers Newskils & Attitudes to Unlock The Intellectuall In Your Organization, " Toronto, John Wiley & Sons. با توجه به عوامل یاد شده، راهکارهای محقق به شرح موارد در پی آمده ارائه می شود: • ایجاد فرهنگ دانایی در سطوح مدیریت و آشنا کردن سطوح پایین تر با روشها و ابزارهای مدیریت دانایی• مشارکت دادن دانشگران در تصمیم گیری های سازمانی • بر پایی اجتماعات با دانشگران برای رسیدن به یک زبان مشترک • ایجاد محیط سازمانی منعطف و جذاب • مهیا کردن امکان به کارگیری مهارت و تجربه • ایجاد فرصتهای نوآوری • انتقال چشم انداز سازمان به دانشگران، برای درک بهتر مسیر استراتژیک سازمان • فراهم کردن شرایط پیشرفت شغلی• بهبود نظام حقوق و دستمزد و نظام پرداخت پاداش مناسب• برقراری دوره های آموزش برای استفاده از تکنولوژی مرتبط با کار و آموزش حین کار • بررسی نظرات کارکنان نسبت به مدیریت • ارج نهادن به ارزشهای دانشگران و احترام گذاشتن به نظرات آنها. (1999), "managing Knowledge workers newskil & attitudes to unlock the intellectual in your organization", Toronto, John wiley & sons."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.