Skip to main content
فهرست مقالات

گونه زبان فارسی فرارودی

سخنران:

خلاصه ماشینی:

"برای رسیدن به ناهمگونی‌های زبان فارسی فرا رودی با گونۀفارسی ایرانی،می‌دانستیم که باید به جز خواندن و برگه‌نویسی&%10004AMKG100G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)واژگان به کار رفته در کتاب‌های فرا رودی،زبان نوشته‌های قدیمو نو فارسی را خوب بشناسیم تابتوانیم واژه‌ها و ساخت‌ها ودگرگونی‌های آوایی مختلفی را که در این دو گونۀ زبان فارسیوجود دارد،شناسایی کنیم. در سفرهایی که منبه فرارود داشته‌ام با شاهدان عینی در این باره صحبت کردم وبرایم بازگو کردند کار دیگری که حکومت شوروی برای از بینبردن زبان فارسی کرد و دکتر خدایار هم اشاره کردند،انتشارکتاب‌های متعددی در مورد لهجه‌های مختلف در آن حوزه بود. (به تصویر صفحه مراجعه شود)ان شاء اللٰه اگر توانستیم این کار را به انجام برسانیدم،مشخصمی‌شود که تغییرات بنیادی در فرارود پدید می‌آید و موجب تحولزبان فارسی می‌شود،چون زبان روسی در آنجا چنان چیره شده،که روس‌ها می‌گویند 45 تا 50 درصد از واژگان و ساختار زبانتاجیکی،روسی است. درباره زبان فارسی دری باید بگویم که آنحوزه مشترکاتی با زبان فارسی فرا رودی و متون کهن فارسیدارد و نیز بسیار واژه دارد که در هیچ متنی نیست؛نه در متوننوشتار و نه در زبان گفتاری و فقط منحصر به گونه خودش استو چون متأسفانه در افغانستان گونه نوشتاری مشخصی نیست اینواژه‌ها خیلی پراکنده‌اند و کمتر ضبط شده‌اند و حتی گاهی مجبورشدیم از کتاب‌های فولکلور استفاده کنیم،حتی در داستان‌ها هم،این واژه‌ها به صورت شکسته به کار رفته‌اند. دکتر رواقی:بعد از چاپ کتاب خانم قریب،با عنوان فرهنگسغدی که کار واقعا بزرگی است،و سابقه هم نداشته فرهنگی بااین گستردگی کار شده باشد؛تمام سغدی را از همان سالی کهکتاب چاپ شد تاامروز،مشغول خواندنم و شاید در فرهنگ سغدیحدود دویست واژه کهن را پیدا کردم که در متون قدیم بوده که آنهم یک کتابی شده حدود 400 صفحه و آمادۀ انتشار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.