Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات معاصر ایران: نیما یوشیج و احسان طبری، پرسش از معنای سنجش شعر نو

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نیما ،شعر ،نیما یوشیج و احسان طبری ،طبری ،شعر نو ،شعر نیما ،احسان طبری ،شاعر ،ادبی ،سنجش ،ادبیات ،تکامل ،ایران ،معنای سنجش شعر نو ،مارکسیستی ،ادبیات معاصر ایران ،پرسش ،هنری ،دگرگونی‌های شعر فارسی ،شعر فارسی ،زبان ،داوری ،جریان ،شیوه ،سنجش دگرگونی‌های شعر فارسی ،سخن ،دیدگاه ،سنجش شعر نوآرمان ایرانی‌فرنیما ،تاریخ ،نفی

خلاصه ماشینی:

"طبری و تکامل‌گرایان هم دوره او در سنجش دگرگونی‌های شعرفارسی به این دیدگاه‌ها پای‌بندی چندانی نداشتند و به ناگزیر،نیمابرای آن که بی‌بنیادی داوری آنان را نشان دهد،پرسش دیگری را درپیش می‌نهد:اگر شعر نو خو را با روشنی‌ای بسنجد که در جهان هنروجود دارد و نمونه‌های دلپذیری از کمال در برابر داشته باشد،-و خودتأکید می‌کند که این نمونه‌ها بسیارند،هر چند در نگاه مدعی کوچکبه نظر آیند؛-آن‌گاه،«چرا مدتهای آنقدر طولانی در انتظار[باید ماند]تا جوجه‌ای زبان‌بسته پرنده‌ای زیبا شده و به آهنگ دلکش بخواند؟»(یوشیج،همان،ص 611). در حقیقت،اشاراتنیما به کار و تجربه«خود»،به گونه‌ای که او را در مسیر دگرگونی‌هاراهبری کرده‌اند؛نقد ادبی روزگار ما را با پرسش‌هایی روبرو کردهاست که هنوز هم بی‌پاسخ مانده‌اند:چگونه می‌توان اصالت و ارزشنوآوری را در گستره ادبیات و هنر به سنجش درآورد؟ارجاع پاسخ اینپرسش به داوری زمانه و تاریخ،تنها بهانه‌ای است برای سکوت!حتیاحسان طبری،در مقام نویسنده و نظریه‌پرداز خوش‌قریحه مارکسیستنیز نتوانست در برابر شرکت‌کنندگان در نخستین کنگره نویسندگانایران،ارزیابی مدونی از دستاوردهای نوآوری و لزوم دگرگونی در شعرو ادبیات فارسی به دست دهد. احسان طبری این گفتار را به هنگامی جوانی(27 سالگی)در دهۀبیست نگاشت،هنگامی که به عنوان یک پیکارجوی سیاسی و نویسندهمارکسیست در محافل روشنفکری ایران شناخته می‌شد؛و پس از آن،دیگرهرگز به شعر نیما نپرداخت؛نه در واپسین سال‌های دهه بیست،و نه درسال‌های پس از پیروزی انقلاب ایران و بازگشت به میهن که او را ناگزیرساخته بود تا از جایگاه یک نظریه‌پرداز مارکسیستی به همه زمینه‌هایپژوهشی و اندیشه‌ورزانه به ویژه هنری و فرهنگی،هم چون:«دربارۀ نقد وتفسیر هنری»،«زن ایرانی در افسانه و تاریخ»،«ترانه‌های عامیانه و برخیمختصات فنی و هنری آن»،«هنر تصویری و تزئینی»،«سیر تکاملی سالمدر موسیقی»،«تکامل ادب فارسی در دوران پس از اسلام»،«تعزیه»،و«شعر»و«نقد شعر»فارسی چشم دوزد و دیدگاه‌های مارکسیستی خود راپیرامون آنها به نگارش درآورد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.