Skip to main content
فهرست مقالات

مبانی انسان شناسی ادبیات انقلاب اسلامی

نویسنده: ؛

پاییز 1381 - شماره 3 (12 صفحه - از 111 تا 122)

کلید واژه های ماشینی : انقلاب اسلامی ،انقلاب اسلامی ایران ،اندیشه‌های حضرت امام ،تحول انقلابی ،ادبیات انقلاب ،حوزه انسان‌شناسی و عرفان ،انقلاب در بستری ارزشی ،مبنای عرفان اصیل اسلامی ،ابعاد فراگیر تحول انقلابی ،نظام اجتماعی ،عرفانی ،درونمایه‌های عرفان اسلامی ،حضرت امام ،ایدئولوژی انقلابی ،پایه تفکر انقلابی ،مادی ،ساختار نظام اجتماعی ،انقلاب ایران ،اندیشه بشری ،بشری ،انقلابی شیعی ،تحولاتی اساسی ،دگرگونی ارزشی ،انسانی اجتماعی ،مناسبات انسانی ،گفتمان سیاسی و اجتماعی ،راستای اهداف تبیین ،مجموعه هستی ،الگوهای رفتاری ،زندگی مادی

مقاله حاضر با تأکید بر این امر که انقلاب اسلامی ایران الگوی نوینی از ساختار نظام اجتماعی را براساس طرحی دین‌شناسانه ارائه داده است و لذا روند دگرگونی‌ها در فرایند انقلاب در بستری ارزشی رخ نموده است به طرح این نکته می‌پردازد که فرآیند تحول انقلابی در ایران ـ که متناظر بر دگرگونی ارزشی، در بستر جهان معاصر است ـ به موجب تحول ذهنیت‌ها در راستای اهداف تبیین شده از سوی ایدئولوژی انقلابی به وقوع پیوسته است و لذا موجد تحولاتی اساسی در نگره انسان شناختی و هستی شناختی و به تبع آن تغییر در مناسبات انسانی اجتماعی گردیده است؛ از این رو متناسب با ابعاد فراگیر تحول انقلابی؛ ادبیاتی ظهور یافته است که از یک سو؛ برپایه تفکر انقلابی شیعی و از سوی دیگر بر مبنای عرفان اصیل اسلامی شکل پذیرفته است که یکی در عرصه گفتمان سیاسی و اجتماعی و دیگری در حوزه انسان‌شناسی و عرفان نمود یافته است. مقاله حاضر به طرح مبانی انسان‌شناسی ادبیات انقلاب پرداخته، که در دو فصل سامان یافته است؛ فصل اول درونمایه‌های عرفان اسلامی را با رویکرد انسان‌شناسی اومانیستی مقایسه نموده و فصل دوم نیز؛ نمود رهیافت انسان‌شناسی عرفانی را با الهام از اندیشه‌های حضرت امام(ره) در اشعار آن حضرت و نیز در ادبیات دفاع مقدس به دست می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.