Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر سود صنایع کوچک در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 203 تا 224)

کلید واژه های ماشینی : عوامل مؤثر بر سود صنایع، سود صنایع کوچک در ایران، سود، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، مدل سود صنایع کوچک، مدل سود صنایع کوچک مواد، واحد تولیدی، مدل سود صنایع کوچک محصولات، مکان استقرار واحد تولیدی، تابع سود صنایع کوچک

صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش مؤثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی‌باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می‌رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده‌ای از آنها درون‌زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه‌های صنعتی بوده و عده‌ای دیگر برون‌زا و در نتیجه سیاستگذاری‌های نه چندان مناسب مسئولین امر می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تأثیر عوامل مؤثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تأثیر عوامل مؤثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت‌های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران مؤثر می‌باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری‌های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت‌های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران مؤثر می‌باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری‌های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد. در مدل‌های فوق، اسامی متغیرهای مورد مطالعه به شرح ذیل می‌باشد: Labor : تعداد نیروی کار Capital: موجودی سرمایه Labor Quality: کیفیت نیروی کار Management : مدیریت Location: مکان استقرار Protection: حمایت دولت Profit1: سود صنایع غذایی وآشامیدنی Profit2: سود صنایع نساجی و پوشاک Profit3: سود صنایع چوب، کاغذ ومحصولات شیمیایی Profit4: سود صنایع کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، ماشین‌آلات و متفرقه جمع بندی و ملاحظات نتایج بدست آمده از برآورد اثر متغیرهای مورد مطالعه برسود صنایع فوق حاکی از آن است که بیشتر متغیر های فوق در سطح 95% اطمینان دارای تأثیر مثبت لکن متفاوت بر سود فعالیت‌های مختلف صنعتی می‌باشد. جدول 3ـ رتبه‌بندی اثرگذاری عوامل مؤثر بر سود صنایع کوچک در ایران بر اساس همگنی عوامل صنعت/متغیر مواد غذایی و آشامیدنی نساجی و پوشاک چوب، کاغذ و محصولات شیمیایی کانی غیرفلزی، فلزات اساسی ماشین‌آلات و متفرقه ضریب همگنی رتبه ضریب همگنی رتبه ضریب همگنی رتبه ضریب همگنی رتبه نیروی کار 18/0 4 04/0 4 26/0 4 16/0 2 موجودی سرمایه 28/0 3 05/0 2 46/0 3 23/0 1 مدیریت 16/0 5 04/0 3 17/0 5 09/0 5 مکان استقرار 78/0 1 36/0 1 2/1 1 12/0 3 حمایت‌های دولت 69/0 2 03/0 5 89/0 2 12/0 4 مأخذ : محاسبات تحقیق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.