Skip to main content
فهرست مقالات

MADM ارزیابی سازمان های بازرگانی استان ها با رویکرد

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 39 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 157 تا 190)

کلید واژه های ماشینی : سازمان بازرگانی استان ،سازمان‌های بازرگانی استانی ،سازمان‌های بازرگانی ،بازرگانی استان ،ارزیابی سازمان‌های بازرگانی استانی ،تکنیک تاکسونومی غیرکلاسیک ،تکنیک تاکسونومی ،تاکسونومی غیرکلاسیک ،استانی ،TOPSIS ،ارزیابی سازمان‌های ،غیرکلاسیک ،تاکسونومی کلاسیک ،اولویت‌بندی سازمان‌های بازرگانی استانی ،تکنیک تاکسونومی کلاسیک ،SAW ،تاکسونومی کلاسیک و غیرکلاسیک ،کلاسیک ،رتبه‌بندی سازمان‌های بازرگانی ،ارزیابی سازمان‌های بازرگانی ،گزینه‌ها از راه‌حل ایده‌آل ،کیفیت خدمات ،راه‌حل ایده‌آل مثبت ،تکنیک SAW ،روش‌های SAW ،اقلیدسی ،اساس تکنیک تاکسونومی ،طراحی مدل ،راه‌حل ایده‌آل ،تکنیک TOPSIS

با توجه به نیاز مبرم مدیران وزارت بازرگانی به مدلی برای ارزیابی سازمان‌های استانی متبوعه، طراحی مدلی کمی برای ارزیابی و رتبه‌بندی سازمان‌های بازرگانی استانی با روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصة[1] جبرانی مانند SAW[2] ، TOPSIS[3]، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیرکلاسیک، مهمترین هدف پژوهش حاضر است[4]. اولویت‌بندی سازمان‌های بازرگانی استانی، مستلزم شناسایی شاخصه‌های مؤثر در رتبه‌بندی جامع گزینه‌های مذکور است. با مطالعة ساختار، حدود وظایف و مسئول‍یت‌های سازمان‌های بازرگان‍ی استان‍ی و الگوهای ارزیابی سازمان‌های مشابه در نهایت هفت شاخص؛ درصد کارکنان رسمی به کل کارکنان، میزان تحصیلات کارکنان، تعداد کارکنان، درصد واحدهای متخلف شناسایی شده به دفعات بازرسی، درصد تخلفات اقتصادی کشف شده به دفعات بازرسی، میزان بودجه و کیفیت خدمات پایگاه‌های اطلاع رسانی، بر اساس نظر کارشناسان به عنوان شاخص‌های پژوهش حاضر از میان خیل عظیم معیارها انتخاب شده است. پس از آن بر اساس فنون نرم تصمیم‌گیری، به طراحی مدل تحقیق پرداخته شده است. با فراغت از طراحی مدل، در بازة زمانی مفروض (سال 1382)، داده‌های خام برای اندازه‌گ‍یری شاخص‌ها‍ از طریق مصاحبه، اسناد و مدارک و پرسشنامة آماری گردآوری و با انجام پردازش‌هایی چند، در قالب مدل قرار گرفته‌اند. برای واکاوی[5] نتایج تحقیق از آزمون ضریب همبستگی رتبه‌ای[6] و ضریب تغییرات[7] استفاده شد و معلوم شد که تکنیک تاکسونومی غیرکلاسیک، سازگارترین روش ارزیابی سازمان‌های بازرگانی استانی با رویکرد MADM می‌باشند. روش مذکور، بر اساس مبانی نظری خود در سه مرحله با شناسایی هفت سازمان بازرگانی استانی به عنوان گزینه‌های ناهمگن، به اولویت‌بندی سازمان‌های بازرگانی استانی همگن در شانزده سطح اقدام نموده است. بر همین اساس سازمان بازرگانی استان همدان رتبة نخست را به خود اختصاص داده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.