Skip to main content
فهرست مقالات

تخمین تابع تقاضای اینترنت: مطالعه موردی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 53 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : اینترنت، اطلاعات، تخمین، تخمین تابع تقاضای اینترنت، تقاضای اینترنت، خانوار، مدل، لوجیت، قیمت، اقتصادی، کاربران، مدل لوجیت، استفاده از اینترنت، سن، بیشترین، درآمد، پرسشنامه‌ها، متغیر، کشش قیمتی، احتمال، تخمین مدل از روش احتمالاتی، تخمین مدل نشان دهنده تأثیر، نتایج تخمین مدل نشان دهنده، بعد خانوار، احتمال تقاضای اینترنت، مطالعه، اطلاعات مورد استفاده و نتایج، درآمد افراد بیشترین تأثیر، روش احتمالاتی لوجیت استفاده‌شده، کشش قیمتی تقاضا

تحولات اقتصادی طی دهه‌های اخیر نشان‌دهنده شدت روند جهانی شدن در دنیاست. هرچند که روند یکپارچگی جهانی پدیده‌ای بی‌سابقه نیست، اما در چند دهه آخر قرن بیستم شدت بیشتری بخود گرفته و در حال حاضر بصورت فراگیرتر و همه جانبه‌تری مطرح شده است و اغلب کشورها از کشورهای توسعه‌یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه، همگی جهت همسو کردن فعالیت‌های خود با این روند به تکاپو افتاده‌اند. در حال حاضر یکی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژیکی در امر ارتباطات، "اینترنت" می‌باشد که تا حدود بسیار زیادی موجب تسهیل و تسریع گردش اطلاعات در بین کشورها شده و به این ترتیب پروسه جهانی شدن را نیز شدت می‌بخشد. اما تاکنون اغلب مباحث مرتبط با این پدیده، از بعد فنی و مهندسی به موضوع پرداخته‌اند و بحث اقتصاد اینترنت، علیرغم اهمیت ویژه‌اش چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت توسط خانوارهای شهر تهران می‌باشد. به این منظور ابتدا مبانی تئوریک اقتصاد اینترنت مطرح شده و سپس به طور مختصر به مطالعات تجربی‌ای که تاکنون در این زمینه انجام یافته است، اشاره شده است. در ادامه، آمار و اطلاعات مورد استفاده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها به همراه مدل‌های تجربی بکار گرفته شده، ارائه گشته است. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای اینترنت نیز در قسمت بعدی، آورده شده است. توضیح اینکه نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل385 خانوار می‌باشد و در تخمین مدل از روش احتمالاتی لوجیت استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده تأثیر مثبت میزان تحصیلات، بعد خانوار و جنسیت مذکر داشتن و نیز سطح درآمد، و تأثیر منفی سن و متوسط قیمت دسترسی، بر تقاضای اینترنت می‌باشد.

خلاصه ماشینی: "جدول شماره 1 - میزان انواع استفاده از اینترنت در منزل (درصد) نوع کاربرد درصد نوع کاربرد درصد دسترسی به اخبار و روزنامه‌ها 6/50 خرید محصولات 9/9 آگهی‌های طبقه‌بندی شده 6/8 فیلم 5/18 تحقیقات علمی مرتبط با شغل 7/32 گوش کردن موسیقی 8/27 چت 7/32 دانلود کردن نرم‌افزار 2/27 پست الکترونیک 8/56 سایر 21 پس از انجام تجزیه و تحلیل‌های مربوط به اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی نوبت به ارائه مدل‌های مناسب برای تابع تقاضای اینترنت و نیز تخمین هریک از این مدل‌ها می‌رسد. به منظور تکمیل تحلیل اقتصادسنجی در این مقاله از یک مدل لوجیت برای بررسی عوامل مؤثر بر احتمال دسترسی به اینترنت در منزل توسط خانوارها، استفاده شده است و نتایج بدست آمده به همراه آزمون‌های مربوطه ارائه شده است. به این ترتیب با استفاده از متغیرهای ذکرشده، برای تخمین و تصریح مدل لوجیت از چند شکل مختلف از توابع استفاده شد و نهایتا با در نظر گرفتن آزمون‌های مربوطه، بهترین شکل مدل بصورتی که جدول شمارة (2) نشان می‌دهد، بدست آمده است: جدول شماره 2- نتایج تخمین تابع تقاضا با استفاده از مدل لوجیت [به تصویر صفحه مراجعه شود] در این قسمت با توجه به ترتیب جدول فوق، ابتدا به بررسی لگاریتم نسبت مزیت به نفع استفاده از اینترنت در نتیجه تغییر مقادیر هر یک از متغیرها پرداخته، سپس به انجام آزمون‌های مربوطه در مورد مدل مزبور خواهیم پرداخت پس از آن نیز محاسبه و تغییر تأثیرات نهایی تغییر هر یک از متغیرهای موجود در مدل بر احتمال استفاده از اینترنت مطرح خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.