Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی مقدماتی و مطالعه پایانی و اعتبار ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون در نمونه ای از دانش آموزان

نویسنده: ؛

زمستان 1372 - شماره 5 (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلید واژه های ماشینی : گروههای سنی ،ریون در گروههای سنی ،ریون ،سنی ،پایائی ،ضرایب پایائی ،گروههای سنی در هر ،افزایش سن ضرایب اعتبار ،آزمون ریون ،نمرات آزمون در هر ،میانگین‌های گروههای سنی ،نمرات آزمون ،استاندارد ریون ،شغل پدر ،انگلیسی در گروههای سنی ،محاسبه و ضرایب پایائی ،میانگین‌های کودکان انگلیسی ،فرد در گروه سنی ،گروهها در کل آزمون ،پایائی حاصل بترتیب سن ،نمره کل ،براهنی در گروههای سنی ،رتبه درصدی فرد ،تحصیلات و شغل پدر ،ضرایب همبستگی ،سطح توانائی ذهنی ،ماتریسهای پیشرونده استاندارد ،افزایش سن ،هنجارهای درصدی انگلستان مقایسه ،گروه سنی محاسبه

در این تحقیق ماتریسهای پیشرونده استاندارد ریون در گروههای سنی 8 تا 13 سال اجرا گردید و هنجارهای بدست آمده با هنجارهای ایران و سایر کشورها مقایسه گردید. علاوه بر آن ضرایب پایائی تنصیف و اعتبار آن در رابطه با معدل دانش‌آموز، تحصیلات و شغل پدر نیز محاسبه و با نتایج دیگر کشورها مقایسه گردید. آزمایش شوندگان 248 نفر دانش‌آموز بودند: گروه سنی 8 سال 48 نفر و بقیه گروهها هر کدام 40 نفر بودند و در هر گروه نیمی پسر و نیمی دختر بودند. آزمون ریون بطور انفرادی اجرا و نمره‌گذاری گردید. ابتدا میانگین گروههای سنی در هر بخش و میانگین، میانه، و انحراف استاندارد این گروهها در کل آزمون محاسبه و نتایج آن با نتایج سایر تحقیقات در ایران و در خارج مقایسه گردید. سپس نمرات کل بخش‌های (b+d) و (c+e) بطور جداگانه محاسبه و ضرایب پایائی بین این دو بدست آمد. همچنین شغل پدر بترتیب اهمیت اجتماعی و عرفی آن در جامعه امروز ایران نمره‌گذاری گردید و ضرایب همبستگی آن با نمرات آزمون در هر گروه سنی بدست آمد. همبستگی بین معدل و نمرات آزمون و همینطور همبستگی بین تحصیلات پدر و نمرات آزمون نیز برای هر گروه سنی محاسبه گردید. پس از آن براساس نمرات هر گروه سنی هنجارهای درصدی هر گروه بدست آمد و نتایج با هنجارهای درصدی انگلستان مقایسه گردید. میانگین‌های گروههای سنی در هر بخش بترتیب سن افزایش و بترتیب هر بخش کاهش پیدا کرد که نشان میدهد دانش‌آموزان بترتیب سن در هر بخش نمره بیشتری بدست می‌آورند و بخش‌های پنجگانه آزمون بترتیب دشوارتر می‌گردند. ضرایب پایائی حاصل بترتیب سن از 67/0 تا 94/0 افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد با افزایش سن خطای اندازه‌گیری کاهش می‌یابد و بطور کلی این آزمون پایائی لازم را برای اجرا در ایران دارد. ضرایب اعتبار آزمون با معدل مدرسه و تحصیلات پدر نیز معنی‌دار بودند و بنظر می‌رسد که با افزایش سن ضرایب اعتبار مختصری افزایش پیدا می‌کنند. تفاوتهای بین میانگین‌های این تحقیق و میانگین‌های کودکان انگلیسی در گروههای سنی 8 تا 11 سال در سطح 1% و بین میانگین‌های کودکان انگلیسی و آمریکائی در گروههای سنی 9 تا 12 سال در سطح 5% و بین میانگین‌های این تحقیق و تحقیق براهنی (1351) در گروههای سنی 11 تا 13 سال در سطح 1% معنی‌دار بودند. این تفاوتها احتمالا ناشی از اجرای گروهی- انفرادی آزمون و آشنائی کودکان خارجی با این آزمون بوده است. همچنین طی سالهای اخیر سطح نمرات هم در هنجارهای ایرانی و هم در هنجاری انگلیسی افزایش داشته است. بهرحال با در دست داشتن نمره کل فرد و با استفاده از هنجارهای این تحقیق می‌توان سطح توانائی ذهنی او را تشخیص داد و این کار موجه بنظر می‌رسد. برای سهولت در تشخیص هنجارهای بیشتری در فواصل زمانی 6 ماهه و در گروههای سنی دیگر و با حجم نمونه‌های بیشتر مورد نیاز است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.