Skip to main content
فهرست مقالات

تجزیه و تحلیل حاشیه سود انتظاری با نوسانات تصادفی در قیمت کالا

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 27 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 115 تا 132)

کلیدواژه ها : تقاضای تصادفی کالا ،شاخص تمرکز ،شاخص ریسک مطلق ،کارایی هزینه تبدیل

کلید واژه های ماشینی : قیمت ،سود ،هزینه نهایی پالایش ،بنگاه ،هزینه ،صنعت ،بازار ،حاشیه سود ،فروش ،قیمت کالا ،ضریب تمرکز ،تابع ،ضریب تمرکز و سهم فروش ،کارایی ،سهم فروش در سطح بنگاه ،قند ،افزایش کشش قیمتی تقاضا شکر ،سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر ،کارایی هزینه ،معادله حاشیه سود ،سود انتظار با نوسان تصادفی ،کشش ،هزینه نهایی پالایش و اثر ،نوسان تصادفی در قیمت کالا ،عملکرد اقتصادی ،حاشیه سود انتظار با نوسان ،کشش قیمت ،بنگاه و افزایش ضریب تمرکز ،سهم ،ضریب تمرکز در سطح صنعت

این مقاله مدل نظری ای را توسعه داده که در آن بنگاه های درون صنعت مطلوبیت ناشی از سود تصادفی خود را حداکثر می کنند. بدین جهت بنگاه ریسک گریز بوده و معادله حاشیه سود انتظاری را در شرایطی تعیین می کند که تابع تقاضا در بازار انحصاری چندگانه فروش تصادفی باشد. حاشیه سود انتظاری تحت تاثیر افزایش سهم فروش در سطح بنگاه و افزایش ضریب تمرکز در سطح صنعت قرار می گیرد. این اثر به اجزای اثر کارایی هزینه به صورت کاهش در هزینه نهایی پالایش و اثر معیار سنجش ریسک قیمت محصول تجزیه می شود. به علاوه، درجه قدرت بازاری با شاخص کشش حدس صنعت در بازار کالا اندازه گیری می شود. تخمین معادله حاشیه سود انتظاری با به کار بردن روش تلفیق داده های سری زمانی با واحدهای مقطعی انجام گرفته و داده های آماری به صورت پانل جمع آوری شده اند. نتایج کاربردی مدل در مورد کارخانه های منتخب قند در بازار بورس تهران این بوده است که اولا، اندازه پارامتر توافق کمتر برآورد شده، ولی افزایش کشش قیمتی تقاضای شکر آن را بیشتر می کند، ثانیا، ضریب تمرکز و سهم فروش، باعث افزایش عملکرد اقتصادی کارخانه هایی می شود که سهم اثر نااطمینانی قیمت شکر در آن بیشتر بوده، به طوری که اثر منافع ناشی از کاهش هزینه نهایی پالایش را جبران می کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.